Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 19 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. 

Meer Informatie →

Agenda


29 mrt. 17

groepsinterview Raadsleden - evaluatie regionale samenwerking

Kunt u zich herkennen in het nieuwe proces van regionale samenwerking dat eind 2015 ontstaan is? 

Deze vraag wordt op dit moment aan een groot aantal betrokkenen gesteld.  Het Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen is begonnen met de evaluatie van het eerste jaar van samenwerken tussen de 19 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. Doel van de evaluatie is “de samenwerking verder te verbeteren en te versterken om daarmee de regionale ambities te kunnen realiseren”. Het gezichtspunt van gemeenteraadsleden is onontbeerlijk. Het interview wordt op 28 maart afgenomen in Nijmegen; op 29 maart in Westervoort.

Discussieer mee over de toekomst van de regionale samenwerking en meld u aan!

Laatste nieuws


De evaluatie is bezig!

07-03-2017

Bij de start van de regionale samenwerking met het GO is de afspraak gemaakt dat na een jaar de samenwerking wordt geëvalueerd. 

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen. 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board