Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 19 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. 

Meer Informatie →

Agenda


29 mei 17

Voorzittersoverleg

Het Voorzittersoverleg (VO) bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van het GO en de 4 voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen. Dit overleg is viermaal in het jaar.

Laatste nieuws


Werkbezoek Brussel Gemeentesecretarissen: "Hoe werk je in de regio zo samen dat je van Europese mogelijkheden gebruik kunt maken?"

18-05-2017

In de Regio Arnhem Nijmegen wordt op veel thema’s samengewerkt door de 19 gemeenten. Veel van die thema's staan ook op de Europese Agenda, bijvoorbeeld duurzame mobiliteit en energietransitie. Hoe speel je hierop in? Hoe richt je je samenwerking zo in dat je kennis en capaciteit bundelt om die (Europese) opgaven op te pakken? 

Dat was de centrale vraag van een werkbezoek op 11 en 12 mei aan Brussel met twaalf gemeentesecretarissen samen met de directeur van The Economic Board, de directeur van de  Provincie Gelderland en de secretaris van de Regio Arnhem Nijmegen.  

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen. 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board