Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 19 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. 

Meer Informatie →

Agenda


26 okt. 17

Bestuurlijk Overleg

De vergaderstukken voor deze vergadering kunt u downloaden als zip-map.

Laatste nieuws


Regionaal Programma Werklocaties aangeboden

12-10-2017

Hoe houden wij de regio Arnhem-Nijmegen aantrekkelijk voor (de vestiging van nieuwe) bedrijven? Dat is de belangrijkste vraag die ten grondslag ligt aan het Regionaal Programma Werklocaties. Inmiddels is het Regionaal Programma Werklocaties gereed en aangeboden aan de regiogemeenten voor besluitvorming. Lees meer op de speciale rpw-pagina.

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen. 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board