Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. 

Meer Informatie →

Agenda


26 apr. 18

Laatste nieuws


#GR2018

21-03-2018

Na de verkiezingen en het vaststellen van de definitieve uitslag volgen in 17 gemeenten de onderhandelingen. Inzet is een nieuw coalitieprogramma en de vorming van een nieuw college. De Stuurgroep Investeringsagenda Arnhem Nijmegen, The Economic Board en de Regio Arnhem Nijmegen hebben met de gezamenlijke notitie ‘Samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen’ aandacht gevraagd voor de kracht, de kansen en ambitie van het stedelijk netwerk. De gemeentesecretarissen is verzocht de notitie toe te voegen aan het overdrachtsdossier verkiezingen (bekijk de brief).

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen. 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board