Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 19 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. 

Meer Informatie →

Agenda


25 jan. 18

Provinciale bijeenkomst "Vernieuwing lokale democratie: leren van elkaar"

Het programma én de aanmeldlink kunt u hieronder downloaden.

Laatste nieuws


Wat landt er aan Europees geld in de Provincie en Regio?

15-12-2017

De Provincie Gelderland heeft een inventarisatie uitgevoerd van de besteding van Europese fondsen in Gelderland vanaf 2014 tot 1 september 2017. Zo wordt ook voor de Regio Arnhem Nijmegen inzichtelijk waar Europees geld naartoe gaat, en hoeveel er nou eigenlijk in de regio landt. 

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen. 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board