Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal en internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit.

Meer Informatie →

Agenda


16 nov. 20

Voorzittersoverleg

Het Voorzittersoverleg (VO) bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van het GO en de 4 voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen. Dit overleg is enkele malen in het jaar gepland.

Laatste nieuws


Update provinciale aanpak impact COVID-19

20-10-2020

Zo snel als de situatie van het Covid virus en dus de maatregelen zich hebben veranderd sinds de vorige keer. De coronapandemie duurt langer en de situatie is anders dan gehoopt. Een bijna zelfde lockdown als in de lente is het gevolg. En ongetwijfeld betekent dat voor jullie weer vol aan de bak, weliswaar met enige ervaring achter de kiezen. Enige tijd voor deze maatregelen werden getroffen heeft GS gesproken over de aanpak van de komende tijden. Realisatie was er toen al dat ‘herstel’ wellicht voor sommige sectoren onderdeel van het denken is, maar dat voor veel sectoren overbrugging en zelfs acuut nog gewoon aan de orde zijn of kunnen worden. Een ‘totaal pakket’ voor “de volgende fase” is daarbij niet logisch en niet aan de orde. Verschillende sectoren zitten in verschillende fases op verschillende moment en het kan ook zo maar weer wijzigen. GS heeft PS daarover geïnformeerd.

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen.

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board.