Menu
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 19 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. 

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. 

Meer Informatie →

Agenda


24 jan. 17

Informatieavond Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

In het Pfo Economie (eind februari 2017) zal het conceptvoorstel RPW besproken worden. Daarna zullen de colleges B&W medio maart 2017 het voorstel aan de gemeenteraden voorleggen.

Voorafgaande aan deze formele besluitvormingsmomenten zijn de raadsleden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de RPW. Er is aandacht voor de uitgangspunten, het proces en de opgave voor de komende tijd. 

Laatste nieuws


Grensoverschrijdende samenwerking voor groene infrastructuur

02-01-2017

In de komende zes maanden wordt gewerkt aan een grensoverschrijdend regionaal plan voor de ontwikkeling van een ‘fruitallee’. Een fruitallee is een op fruit en biodiversiteit gebaseerde groene infrastructuur die zorgt voor grensoverschrijdende maatschappelijke, economische en ecologische verbinding in de regio Rijn-Waal.

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen. 

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board