Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
Winnaar Beste Circulaire Regio 2018
Samen werken aan goed wonen, werken en leven

Samen voor een krachtige regio

De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen, in nationaal en internationaal perspectief.

De Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit.

Meer Informatie →

Agenda


19 jun. 19

Regio Overleg(t)

Een dag van vergaderen: PFO's, Kring gemeentesecretarissen, Algemeen Bestuur. De regio is te gast van de gemeente Montferland. De vergaderingen zijn in of nabij Kasteel Huis Bergh.

De agenda en stukken van het Algemeen Bestuur treft u hier aan.

Laatste nieuws


Regionale Energiestrategie bestuurlijk van start

05-06-2019

Colleges Regio Arnhem Nijmegen leggen concept-startnotitie voor aan raden

De colleges van B en W van zestien gemeenten hebben de concept-startnotitie van de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Arnhem Nijmegen besproken. Ze zullen dit startdocument vervolgens voorleggen aan hun gemeenteraden. De concept-startnotitie vormt het bestuurlijke startpunt van het proces om te komen tot een RES, een van de instrumenten om de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord te realiseren.

Bureau Brussel


Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen.

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board.