Menu

Agenda

sep. 2017

zo S ma M di T wo W do T vr F za S
27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
  14 sep. 2017

  Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

  Op de agenda staan de volgende onderwerpen: stand van zaken activiteiten in het kader van de circulaire economie, presentaties over de stand van zaken van de actualisatie van de regionale routekaart De Groene Kracht uit 2013. Ook komt aan de orde de 'wortel en stok' benadering van MKB bedrijven die weinig gecontroleerd worden door de omgevingsdiensten. Daarnaast wordt gesproken over duurzaamheid in het doelgroepenvervoer en over de ambitie op het gebied van duurzaamheid voor de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer.

  14 sep. 2017

  Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

  Beter Benutten Vervolg: door de succesvolle Werkgeversaanpak hebben werknemers meer alternatieve reismogelijkheden. Doel is deze aanpak verder door te zetten in de hele regio. 
  Regionale coördinatie van het onderwerp Slimme Mobiliteit (onderdeel van Beter Benutten vervolg) wordt ook besproken.

  Verder zijn er mededelingen te verwachten over: de Regiodag (15 november), de lessen die regionale bestuurders kunnen leren van hun collegae in Leuven (B) en Eindhoven én over de huidige bereikbaarheidsopgaven in de regio.

  25 sep. 2017

  Voorzittersoverleg

  Het Voorzittersoverleg (VO) bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van het GO en de 4 voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen. Dit overleg is viermaal in het jaar.