Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Bureau Brussel

Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa en zorgt daarmee voor:

Verbinding van stakeholders en projecten in de regio aan Europese instellingen, partners en fondsen. Advisering over Europese thema's en ontwikkelingen. Profilering van de regio in Europa. Lobby voor regionale thema's, projecten en evenementen.

In opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. Bureau Brussel werkt hiervoor ondermeer direct samen met The Economic Board.


Activiteiten

De activiteiten van Bureau Brussel met stakeholders binnen en buiten de Regio Arnhem Nijmegen zijn beschreven in de Jaaragenda.

Zie de samenvattende infographics over onze activiteiten.

De rol en betekenis van Bureau Brussel voor de regio op deze thema's beschrijven we aan de hand van Profilering, Partners en Projecten op de thema's Health, Energy, Clean Mobility:

 • Profile
  Profilering van de regio als innovatieve, duurzame regio in Europa, onder meer aan de hand van evenementen (Velo-city 2017, de European Week of Regions and Cities, Polis 2020), awards (Nijmegen Green Capital 2018), werkbezoeken en een uitstekend netwerk.
 • Partners
  Onderhoud, facilitering en verzilvering van het Europese netwerk van de regio. Te denken hierbij is aan contacten met Europarlementariërs, de Europese Commissie, Europese netwerken en andere Europese steden en regio's. Lobby voor hieronder genoemde thema's om te zorgen dat ze een belangrijke plek hebben in de Europese ontwikkelingen. Dit doen we samen met oa. de VNG, het HNP, ERRIN, Polis, ACR+ en het European Hydrogen Valleys Platform.
 • Projects
  Advies en ondersteuning projectvoorstellen in de regio naar Europese fondsen en partners.

Bureau Brussel focust bovenstaande activiteiten op de volgende thema's en de cross-overs daartussen:

 • Energy: Energie- en milieutechnologie, EMT
 • Clean Mobility: Duurzame mobiliteit, transport en logistiek
 • Health & High Tech: Gezondheid, technologie, care en cure
 • Circulaire EconomieFilm over werkwijze

Heeft u een bedrijf of werkt u bij een gemeente of kennisinstelling? Denk dan ook eens aan Europese mogelijkheden. Bij Bureau Brussel van de regio Arnhem Nijmegen kunt u een kosteloos advies op maat krijgen. In het filmpje wordt uitgelegd hoe het werkt.


Uitleg EU-projecten

eHUBS project

Het eHUBS project werkt in Interreg Noord West Europa aan het verspreiden van hubs voor duurzame, elektrische deelmobiliteit. 6 Europese steden zijn verantwoordelijk voor pilots, waarmee dit soort eHubs ook in de Regio Arnhem Nijmegen uitgerold worden. Met de Interreg NWE subsidie wil de Europese Unie de CO2-uitstoot in steden aanzienlijk verminderen en een groeiende markt creëren voor elektrische deelmobiliteit. Bij een eHub komen bijvoorbeeld deelauto’s, e-fietsen, e-bakfietsen en e-scooters. Hiermee maken Nijmegen en Arnhem de keuze voor een (bak)fiets in plaats van de auto gemakkelijker. Ook maakt dit concept het elektrisch autorijden bereikbaar voor mensen die geen eigen elektrische auto kunnen of willen aanschaffen. Bij het project hoort een stimuleringsprogramma om zo veel mogelijk potentiële gebruikers te informeren en betrekken.

CleanMobilEnergy

Ontwikkeling van een systeem dat duurzame energieproductie koppelt, via opslag en een energie managementsysteem, aan elektrische mobiliteit. Stimuleren lokaal energiegebruik, 100% match vraag en aanbod duurzame energie. De gemeente Arnhem is leadpartner van dit Interreg NWE project.

Climate Active Neighbourhoods

Het project heeft als doel de strategie van lokale overheden voor een laag koolstofgehalte uit te werken door de bewoners bij te laten dragen aan lokale initiatieven in de buurten die het meest achtergesteld zijn en waar het energieverbruik het hoogst ligt ('bottom-up'). De gemeente Arnhem is een van de partners in dit Interreg NWE project. Voor meer informatie zie de Flyer en de Leaflet.

Ebus2020 In Motion Charging

In dit Interreg project worden producten ontwikkeld ten behoeve van optimalisatie van het energieverbruik en een optimaal gebruik van de oplaad-infrastructuur van Trolleybussen (wereldwijd zijn er 303 bestaande trolleynetwerken die hier van kunnen gaan profiteren nu de vraag naar E-mobiliteit toeneemt en grid-capaciteit toeneemt).

H2Nodes

In dit CEF project werkt Arnhem met lokale en internationale partners aan schonere lucht en het versterken van het netwerk van waterstoftankstations langs de belangrijkste Europese transportcorridors. Als één van de projectresultaten zal een nieuw openbaar waterstoftankstation opgeleverd worden in Arnhem. Het station zal zowel bussen als passagiersvoertuigen kunnen bedienen.

CLINSH

Nijmegen is partner in het project CLINSH. Dit project vindt plaats binnen het Europese LIFE-programma, gericht op het verbeteren van milieu en luchtkwaliteit. Binnen CLINSH gebeurt dit door in te zetten op het verminderen van luchtemissies in de binnenvaart, zowel tijdens het varen als dat het schip aan de kant ligt. Onderdeel hiervan is een demonstratie van emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen op 30 schepen, waarbij de luchtemissies (NOx en PM) worden gemonitord. De uitkomsten van deze demonstraties worden gebruikt om inzicht te krijgen in de meest kostenefficiënte milieumaatregelen.

Nijmegen is in 2018 European Green Capital: zie www.greencapital2018.nl


Blijf op de hoogte

Bureau Brussel verzorgt regelmatig een nieuwsbrief ('Brussels Lof') met daarin de Brusselse én regionale activiteiten en ontwikkelingen:

Bureau Brussel is ook actief op Twitter: @BureauBrussel


Medewerkers

Arnout Smit
Arnout Smit

Adviseur Europese Zaken


Contact

De vertegenwoordigers in Brussel van de Regio Arnhem Nijmegen zijn Arnout Smit en Geert Ritsema

Arnout Smit
Adviseur Europese Zaken
Arnhem Nijmegen City Region
3 Avenue Palmerston, 1000 Brussels
+31 6 439 85 688
arnout.smit@arnhemnijmegen.eu