Menu

Economic Board

In The Economic Board komen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen 

De Economic Board is een regionale samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De belangrijkste opgave voor deze Triple Helix samenwerking is het stimuleren van duurzame economische groei en innovatie in de regio.  Op de website www.theeconomicboard.com leest u daar meer over. De Economic Board wordt gevormd door vijftien leden. 

De kennisinstellingen worden vertegenwoordigd door Kees Boele (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Peter van Dongen (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences), Ben Geerdink (Rijn IJssel), Leon van Halder (Radboudumc) en Gerard Meijer (Radboud Universiteit). 

Vanuit het bedrijfsleven: Marcel Hielkema (VNO-NCW), Peter Molengraaf (Alliander), Monique Noomen (Eiffel), Edwin de Rooij (Synthon) en Charles Smit (NXP).

Vanuit de overheid hebben zitting: Hubert Bruls (Nijmegen voorzitter), Toon van Asseldonk (Overbetuwe), Kees van der Knaap (Ede/Food Valley),  Ron König (Arnhem) en Michiel Scheffer (Provincie Gelderland).


De connectie Regio Arnhem Nijmegen en Economic Board

De verbinding tussen de Regio Arnhem Nijmegen en de Economic Board loopt via het Portefeuillehoudersoverleg Economie. De vertegenwoordiger van de overheidsgeleding, Toon van Asseldonk, sluit aan bij dit overleg om de verbinding tussen de regiogemeenten en de Economic Board te versterken. De overheidsgeleding van de Economic Board wordt hierdoor gevoed vanuit de brede regio.