Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Hubert Bruls voorzitter Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

14-01-2021

In zijn eerste vergadering heeft het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Hubert Bruls benoemd tot voorzitter. Lucien van Riswijk (burgemeester Zevenaar) is benoemd tot vice-voorzitter. Samen met Helga Witjes (wethouder Lingewaard) vormen Bruls en Van Riswijk het dagelijks bestuur.

Gedeputeerde Staten wil 4,6 miljoen euro voor Innovatielab Connectr uittrekken

14-01-2021

Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland ligt, komt er 4,6 miljoen euro beschikbaar voor Connectr. Provinciale Staten zullen naar verwachting op 3 maart over het ingediende voorstel besluiten.

Ruimte voor grote logistieke bedrijven in regio

05-01-2021

Er is ruim veertig hectare grond beschikbaar in de regio om grote logistieke bedrijven (XXLlogistiek) te kunnen huisvesten. Dat blijkt uit het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 dat door de portefeuillehouders Economische Zaken uit de regio Arnhem-Nijmegen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan zeventien gemeenteraden van de regio. Voorgesteld wordt om 12,5 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het logistieke knooppunt De Grift in Nijmegen. Daarnaast wordt voorgesteld 20 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van DocksNLD in Montferland dat onderdeel uitmaakt logistieke knooppunt Emmerich, Montferland, Zevenaar.

Slim reizen op en rond de A12

15-12-2020

Het wordt steeds drukker op de A12 Arnhem - Duitse grens. Ander reisgedrag kan helpen de doorstroming op de snelweg te verbeteren. Op de nieuwe website a12slimreizen.nl staan handige informatie, tips en voorbeelden om slimmer te reizen. Met het project A12 Slim Reizen stimuleren bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen anders reizen op dit deel van de A12. A12 Slim Reizen is onderdeel van het programma Slim & Schoon Onderweg van Regio Arnhem Nijmegen.

Meer ICE's via Arnhem naar Duitsland; welke economische kansen biedt dit?

15-12-2020

De ICE tussen Amsterdam en Frankfurt - via Arnhem - is een onmisbare schakel voor het personenvervoer tussen Nederland en Duitsland. Regio, Rijk en NS willen dat deze ICE vaker én sneller gaat rijden. De regio onderzoekt daarom wat de aanwezigheid van de ICE betekent voor het bedrijfsleven en de onderzoeks- en onderwijssector en welke economische kansen er ontstaan als er meer ICE's via Arnhem naar Duitsland gaan rijden.

Benut Oost-Nederland als proeftuin voor lokale energie

10-12-2020

Lokaal energie produceren, opslaan en verdelen, Oost-Nederland laat zien hoe het kan.

Het aanbod en de vraag naar duurzame energie uit wind, zon, restwarmte en waterstof groeit. Dat levert een van de grootste uitdagingen op waar het slagen van de energietransitie van afhangt. Hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende schone energie beschikbaar is voor huishoudens, bedrijven en in de accu van onze auto? De energie van de windmolen of een fabriek moet wel daar komen waar deze nodig is én op het moment dat het nodig is. Dat is een enorme puzzel. Alleen via één groot collectief systeem kan dit niet. In Oost-Nederland zijn inmiddels vele projecten opgestart, waarin wordt onderzocht hoe duurzaam opgewekte energie efficiënt kan worden opgeslagen en verdeeld. Ontwikkelingen zoals batterijtechnologie, waterstof en slimme warmtenetten.