Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Duizenden betaalbare woningen nodig

08-11-2019

De Regio Arnhem Nijmegen heeft dringend behoefte aan meer betaalbare woningen, met name in de steden Arnhem en Nijmegen. Tot 2030 moeten er 3.400-3.900 woningen per jaar bijgebouwd worden, waarvan het merendeel sociale huur of betaalbare koop. Dat blijkt uit het Woningmarktonderzoek 2019, dat in opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werd uitgevoerd.

Korting op verhuurderheffing ook voor de Regio Arnhem Nijmegen

07-11-2019

Het PFO Wonen heeft, met een brief namens de 18 gemeenten, bij de Kamercommissie BiZa aandacht gevraagd voor de voorgestelde verdelingssystematiek van de korting op de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

NOVI: regio komt met unieke propositie

07-11-2019

Het Rijk heeft de concept Nationale Omgevingsvisie Duurzaam perspectief voor onze samenleving gepubliceerd. Dit concept bevat een toekomstperspectief voor 2050. De NOVI kent 4 doelen: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde regio's en toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied. Het Rijk stelt voor zgn. NOVI-gebieden aan te wijzen. Gebieden waar de samenloop van verschillende nationale belangen en de omvang van de (boven) regionale opgaven maakt dat passende oplossingen een grotere uitdaging zijn.

Gefeliciteerd! IPKW is de duurzaamste werklocatie

04-11-2019

Tijdens het BT Event op donderdag 31 oktober werd bekend dat Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de onbetwiste winnaar is van de Circular Economy Award. IPKW heeft bewezen de meest circulaire werklocatie van Nederland te zijn.

Wijk van de Toekomst gaat op expeditie

31-10-2019

Het programma Wijk van de Toekomst organiseert, samen met de lokale gemeente en de regio, een aantal regionale bijeenkomsten over aardgasvrije en toekomstbestendige wijken. De bijeenkomst in de regio Arnhem Nijmegen is geagendeerd op 27 november, in Berg en Dal.

Regio Arnhem Nijmegen haalt fors bedrag binnen aan Europese subsidies

30-10-2019

In opdracht van de provincie Gelderland heeft ERAC in beeld gebracht waar de Europese euro’s in onze provincie terechtkomen. Van de 654 miljoen euro aan Europese subsidiegelden in Gelderland komt 320 miljoen in de regio Arnhem Nijmegen terecht. Dit geeft een goed beeld in de Europese activiteiten vanuit onze regio.

De bestuurlijke thema’s Economie en Innovatie profiteren het meest van de Europese euro’s. Dit is 56% van de Europese subsidie terwijl de thema’s Zorg en Welzijn en Toerisme en Recreatie op niet meer dan 1.5% kunnen rekenen.

Daarnaast is nog een ander belangrijke conclusie te trekken uit het rapport: Europese samenwerking loont. De meerderheid van de Europese financiering is afkomstig uit programma’s waarin grensoverschrijdende samenwerking een vereiste is.