Menu

Nieuws

#GR2018

21-03-2018

Na de verkiezingen en het vaststellen van de definitieve uitslag volgen in 17 gemeenten de onderhandelingen. Inzet is een nieuw coalitieprogramma en de vorming van een nieuw college. De Stuurgroep Investeringsagenda Arnhem Nijmegen, The Economic Board en de Regio Arnhem Nijmegen hebben met de gezamenlijke notitie ‘Samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen’ aandacht gevraagd voor de kracht, de kansen en ambitie van het stedelijk netwerk. De gemeentesecretarissen is verzocht de notitie toe te voegen aan het overdrachtsdossier verkiezingen (bekijk de brief).

Uitkomsten workshops met raadsleden

13-03-2018

In november 2017 zijn een aantal workshops georganiseerd om te discussiëren met raadsleden, griffiers en een wethouder over de informatievoorziening van de regio Arnhem Nijmegen. Met dit als basis en informatie vanuit andere regio's is een adviesrapport en notitie opgesteld om tot een verbetering van de informatievoorziening te komen.

VR-Roadtour trekt door de regio

13-03-2018

Een kleine twee maanden reist de virtualreality-film over de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen door de regiogemeenten. Ruim 1000 mensen hebben de VR-film inmiddels gezien. Geïnteresseerde burgers, raadsleden, bestuurders. Toevallige passanten. Overal zijn de reacties enthousiast.

Actualisatie Routekaart energietransitie

08-03-2018

Op 28 februari 2018 heeft het PFO Duurzaamheid ingestemd met de actualisatie van de routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen én de bestuurlijke samenvatting. Het betreft de opgave die de regiogemeenten moeten realiseren: een energieneutrale regio in 2050.

Netwerkontbijt topvrouwen Regio Arnhem Nijmegen

08-03-2018

Op internationale vrouwendag 8 maart waren er meer dan 80 vrouwen bij elkaar voor een netwerkontbijt in het Huis der Provincie. Tachtig vrouwen uit de politiek, het bestuur, het bedrijfsleven, de culturele sector en het onderwijs ontbeten met elkaar in het Huis der Provincie en werden geïnspireerd door 3 vrouwen over het thema duurzaam leiderschap. Wethouder Harriët Tiemens uit Nijmegen lichtte toe hoe Nijmegen Europese Groene Hoofdstad was geworden en wat dit met de stad heeft gedaan en haar inwoners. "Duurzaam leiderschap gaat enerzijds over juist andere partijen en inwoners waarderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en anderzijds om leiding nemen en kiezen tussen belangen van mensen en belangen van natuur en milieu", aldus Harriet Tiemens. 

Extra investeringen in bereikbaarheid regio | korte termijn acties in 2018

08-02-2018

De regio investeert in korte termijn acties voor betere bereikbaarheid en meer duurzame mobiliteit. Het regionale programma Slim op Weg is per 1 januari 2018 afgerond.