Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Bureau Brussel op volle sterkte

03-07-2018

Na een uitgebreide zoektocht naar een nieuwe Adviseur Europese Zaken voor de Regio Arnhem Nijmegen is Bureau Brussel weer op volle sterkte. Na meerdere gesprekken met een breed scala aan kandidaten heeft de selectiecommissie Geert Ritsema voorgedragen als Adviseur Europese Zaken voor de Regio Arnhem Nijmegen. Vanaf september zal hij naast Arnout Smit in dienst van de regio gaan werken aan het pakken van Europese kansen voor de regio.

Meer dan € 100 miljoen gezamenlijke investeringen in de regio Arnhem-Nijmegen

30-05-2018

De provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem hebben afgesproken om € 37 miljoen extra te investeren in de regio. Slechts een paar maanden nadat de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 2018-2019 is vastgesteld, staan er al weer nieuwe projecten klaar om toegevoegd te worden aan de rollende investeringsagenda. Sinds het Bestuursakkoord anderhalf jaar geleden is gesloten, hebben betrokken partijen inmiddels ruim € 100 miljoen vrijgemaakt.  

Het circulaire fietspad in Zevenaar

28-05-2018

Op maandag 28 mei vond de opening plaats van het eerste circulaire fietspad in gemeente Zevenaar. Een bijzondere mijlpaal voor Zevenaar, omdat het fietspad gemaakt is van onder andere grasfalt en grasbeton. Maar dat is niet het enige dat dit fietspad interessant maakt. Vooral het proces, de samenwerking en de ‘Optimal Scan voor duurzame en circulaire wegen en paden’ (een voor dit circulaire fietspad ontwikkeld model) maken het fietspad speciaal: een primeur voor Nederland.

Actualisatie website?! Even geduld a.u.b.

22-05-2018

Op deze website is nog niet alle informatie bijgewerkt. In verband met de verkiezingen in 17 gemeenten, moeten een aantal gegevens nog bijgewerkt worden. Zo mist u nu de informatie over portefueillehouders. Zodra de colleges zijn gevormd, zal ook deze website weer geactualiseerd worden.

Tot die tijd vragen wij uw begrip. 

"Regio Arnhem-Nijmegen is de top van Nederland"

19-04-2018

Dit schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland in de Statennotitie "Sterk bestuur voor de opgaven van morgen". Deze notitie is op 4 april door GS aangeboden aan de gemeenteraden en colleges van de Gelderse gemeenten. De notitie geeft een tussenbalans en een vooruitblik op het provinciale programma Sterk Bestuur.

Financiële stukken

18-04-2018

Vorige week zijn de ontwerp-jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 aangeboden aan de gemeenteraden van de 18 gemeenten. In de ontwerp-jaarrekening is ook het jaarverslag en de jaarrekening van The Economic Board opgenomen. Ook heeft het Algemeen Bestuur van de RegioAN in een  brief aangeboden waarin zij stil staat bij de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het jaar 2019. De gemeenteraden zijn uitgenodigd een eventuele zienswijze en voor 13 juni 2018 naar voren te brengen. Het Algemeen Bestuur wil op 20 juni tot vaststelling overgaan.