Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof door de Gelderse regio's

20-02-2020

Het thema stikstof komt dagelijks voorbij in het nieuws en staat hoog op de politieke agenda; ook in de Regio Arnhem Nijmegen. In Gelderland trekken de Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie gezamenlijk op om de stikstofemissie te verminderen, de natuur te versterken en de voortgang van projecten in woningbouw, wegenbouw en op andere gebieden te bevorderen. De provincie Gelderland heeft 3 prioritaire gebieden aangewezen: Veluwe, Rijntakken en Achterhoek.

Regionale wensen nieuwe aanbesteding openbaar vervoer

20-02-2020

De huidige concessie openbaar vervoer in onze regio loopt af in december 2022. Een nieuwe aanbesteding wordt door de provincie Gelderland (als concessieverlener) op dit moment voorbereid. Met het document 'Regionale inbreng Programma van Eisen OV-concessie Rijn Waal' sorteert de regio voor op het provinciale Programma van Eisen richting de inschrijvende partijen.

De huidige concessie openbaar vervoer is 'de groenste concessie van Nederland', met de minste CO2-uitstoot per reizigerskilometer. Deze bijzondere positie willen we als regio met de nieuwe concessie Rijn Waal verder verstevigen.

Toekomstbeeld OV – Goederenvervoer per spoor

18-02-2020

Het Rijk heeft halverwege 2019 het plan 'Contouren Toekomstbeeld OV 2040' gepresenteerd. Voor de goederenstromen per spoor in Oost-Nederland worden, naast de hoofdas via de Betuwespoorlijn en Emmerich, drie varianten bekeken. Als regio Arnhem Nijmegen zien wij verschillende relaties met ook de andere regionale wensen en ambities (onder andere NOVI en woondeal/verstedelijkingsstrategie). Ook maken wij ons zorgen over enkele onderdelen.

Samen aan de slag: regio Arnhem Nijmegen beter bereikbaar

18-02-2020

Gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben samen met het bedrijfsleven in de regio overeenstemming bereikt over de uitvoering van de duurzame gedragsaanpak onder de noemer Slim & Schoon Onderweg. Om de bereikbaarheid in de regio Arnhem en Nijmegen te verbeteren, zetten zij de komende jaren een breed pakket van zeventien gedragsmaatregelen in. Hiervoor is een budget van € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij werken partners uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen in de regio samen.

Mooie resulaten S&SO in 2018-2019

18-02-2020

15.000 reizigers die slimmer en duurzamer hebben gereisd in onze regio, deels structureel. Wat neerkomt op ruim 5.000 autoritten minder per dag. En waardoor de doorstroming met 10% is verbeterd op lokale corridors. Dit zijn de mooie resultaten die Slim & Schoon Onderweg heeft bereikt dankzij haar inspanningen in 2018 en 2019.

EU-subsidie regeling voor brandstofcellen en waterstof

30-01-2020

Er is een nieuwe Europese subsidie regeling geopend die als doel heeft om de productie van waterstof en het ontwikkelen van brandstofcellen te stimuleren: het Joint Technology Initiative (JTI) Fuel Cells and Hydrogen 2. Aan de nu gepubliceerde oproep met identificatiecode H2020-JTI-FCH-2020-1 is een budget van € 93 miljoen verbonden. De oproep staat tot en met 21 april 2020 open voor voorstellen en verwante activiteiten onder het werkplan voor 2020 van de Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU).