Menu

Nieuws

Regio Arnhem Nijmegen genomineerd voor titel 'beste circulaire regio'!

16-08-2017

De titel 'Beste circulaire regio' wordt op 2 november 2017 toegekend aan één van de 14 genomineerde regio's. De Regio Arnhem Nijmegen is door de jury van de BT Circular Economy Award genomineerd.

17 gemeenten kopen elektriciteit lokaal en duurzaam in

10-07-2017

Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruik maken duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten. De bescheiden schaal keert terug: deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren. 

Nieuwe burgemeester van Arnhem

06-07-2017

De gemeenteraad van Arnhem heeft op maandag 3 juli 2017 na een extra raadsvergadering de heer Ahmed Marcouch aanbevolen als nieuwe burgemeester van Arnhem. De gemeenteraad hoopt dat de nieuwe burgemeester op 1 september 2017 kan worden geïnstalleerd.

Stand van zaken Regionaal Programma Werklocaties

06-07-2017

De regio Arnhem-Nijmegen aantrekkelijk houden voor (de vestiging van nieuwe) bedrijven. Vanuit die gedachte werken de 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen met de provincie Gelderland aan een nieuw Regionaal Programma Werklocaties. In de afgelopen periode is het concept Regionaal Programma Werklocaties (RPW) in de colleges en raden van de regiogemeenten behandeld. Op 6 maart jl. heeft het Portefeuillehoudersoverleg Economie het concept aan de regiogemeenten aangeboden met de uitnodiging hierop te reageren.

Stadsregio Arnhem Nijmegen opgeheven

06-07-2017

De aller-allerlaatste vergadering van de Stadsregioraad vond plaats op 22 juni 2017.

Actualisatie routekaart 'De Groene Kracht' kan van start!

06-07-2017

De routekaart 'De Groene Kracht' was een gezamenlijk initiatief van de Stadsregio, de MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen) en MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem). Deze routekaart is opgesteld om samen te werken aan een regionale energie en klimaatagenda. Samenwerken om de regionale kansen te pakken, grotere slagkracht te organiseren en efficiency te behalen. Actualisatie en verdere uitwerking van de routekaart uit 2011 bleek dringend nodig. Op 8 juni jl. besloot het PFO Duurzaamheid tot actualisatie van dit belangrijke regionale instrument waarbij werd vastgesteld dat vanuit de regiogemeenten een bedrag van € 100.000,00 nodig is.