Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Event The Economic Board x INNOVATE

22-07-2019

In Arnhem – Nijmegen – Wageningen gaan verbinden, samenwerken, experimenteren en innoveren hand in hand. Tijdens het event op 3 oktober 2019 spreken inspirerende innovators over belangrijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van Food, Health, Energy en High Tech.

Waar is het mooie van Rijn en Waal?

15-07-2019

De Euregio Rijn-Waal is dit jaar weer op zoek naar creatieve fotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is dit jaar “Blik over de grens” en de wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Heel interessant dus voor Regio Arnhem Nijmegen om aan mee te doen.

Ruimtelijke Uitwerking Regionaal programma werklocaties (RPW) vastgesteld.

21-06-2019

De gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen hebben in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) afspraken gemaakt over bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel (PDV). Doel van deze afspraken is het terugdringen van het huidige overaanbod aan werklocaties in onze regio om zo weer balans te brengen in vraag en aanbod. Dit is een voorwaarde voor nieuwe uitgifte op meer geschikte locaties. Op 6 februari 2018 stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS) het RPW vast. Samen met de regio werkte de provincie aan de uitvoering van de gemaakte afspraken. Op 4 juni 2019 heeft GS de Ruimtelijke Uitwerking vastgesteld.

EU project: huisvuilwagen op waterstof in regio Arnhem Nijmegen

18-06-2019

In de regio Arnhem Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstofwagen is een resultaat van HECTOR: een samenwerkingsproject van 7 Europese steden, waaronder de gemeente Arnhem. SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) participeren in dit project.

Het project HECTOR investeert in het ontwikkelen, gebruiken en monitoren van huisvuilwagens op waterstof. In totaal gaan er zeven huisvuilwagens op waterstof rijden in zeven steden in vijf EU-landen. Eén van de steden is Arnhem. In Arnhem komt ook een waterstof vulstation te staan. Het doel van het project is aantonen dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing zijn om emissies in het Europese wegtransport te reduceren.

Regionale Energiestrategie bestuurlijk van start

05-06-2019

Colleges Regio Arnhem Nijmegen leggen concept-startnotitie voor aan raden

De colleges van B en W van zestien gemeenten hebben de concept-startnotitie van de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Arnhem Nijmegen besproken. Ze zullen dit startdocument vervolgens voorleggen aan hun gemeenteraden. De concept-startnotitie vormt het bestuurlijke startpunt van het proces om te komen tot een RES, een van de instrumenten om de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord te realiseren.

De regio als 'Climate Action Hero' bij Austrian World Summit

03-06-2019

Deelname Oostenrijkse klimaatconferentie Nijmegen / Bureau Brussel Regio Arnhem Nijmegen

In de klimaatverandering discussie is er veel aandacht voor plannen, strategieën en (inter)nationale afstemming. Maar (vaak langverwachte) concrete duurzame activiteiten vinden al plaats in steden & regio’s, waaronder de Regio Arnhem Nijmegen. Daarover ging de Austrian World Summit, georganiseerd in Wenen door Arnold Schwarzenegger’s R20 Regions of Climate Action en de Oostenrijkse overheid.

Harriët Tiemens mocht als wethouder van Nijmegen European Green Capital 2018 goede voorbeelden op het gebied van klimaat en energie presenteren bij deze high-level conferentie met ministers, presidenten, de secretaris-generaal van de VN en oa. Greta Thunberg en ‘Climate Action Hero himself’ Arnold Schwarzenegger. En op 29 mei heeft Arnout Smit van Bureau Brussel namens de regio deelgenomen aan een panel met oa. de stad Wenen, de AER, Energy Cities over regionale best practices in de energietransitie. Dit alles leidde tot voldoende aanknopingspunten voor Europese samenwerking!