Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
14 okt. 2020

Aan de slag met woningbouw in de Liemers

De vraag naar woningen in de Liemers is groot en neemt de komende jaren toe. De Liemerse gemeenten (Doesburg, Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar) werken samen bij het aanpakken van deze opgave. Gemeenten hebben samen een Woonagenda opgesteld over hoe zij in de Liemers de woningbouw willen versnellen.

Hans Winters, wethouder van Zevenaar: “Deze Woonagenda is een goede steun in de rug om door te gaan met bouwen. Een mooi pragmatisch stuk met goede afspraken voor Zevenaar en de regio De Liemers”.

Aan de slag met de groeiende woningbehoefte

Op dit moment hebben woningzoekenden veel moeite om een geschikte woning te vinden op de gespannen woningmarkt. Omdat de vraag naar verwachting nog verder toeneemt, is nieuwbouw hard nodig. Voor de komende vijf jaar ligt de woningbehoefte in de Liemers op ongeveer 500 nieuwe woningen per jaar. Hiervoor zijn nog onvoldoende woningbouwplannen. Gedeputeerde Peter Kerris: “Mooi dat er daarom een nieuwe woonagenda is gemaakt. De komende vijf jaar moeten de bouw van nieuwe woningen worden versneld. De provincie ondersteunt gemeenten graag bij de uitvoering van de agenda, bijvoorbeeld vanuit ons Actieplan Wonen. ”

Nieuwe woningbouwlocaties

Daarom moeten er voor de komende tien jaar nog voor zo’n tweeduizend woningen locaties worden gezocht in de Liemers, vooral in de grotere kernen. Bij het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties kijken gemeenten naar plekken binnen de bebouwde kom die geschikt zijn. Maar alleen daarmee is er nog niet voldoende plek. Daarom wordt er ook gekeken naar nieuwe locaties buiten de bebouwde kom. Wethouder Johannes Goossen van Duiven zegt hierover: “Er wordt in deze Woonagenda ruimte geboden voor uitbreidingslocaties naast inbreidingslocaties.”

Behoefte aan betaalbaar wonen

Er is een tekort aan betaalbare koopwoningen met een prijs tot

€ 250.000. Daarnaast is er behoefte aan middeldure huurwoningen tot

€ 850. De Liemerse gemeenten stimuleren ontwikkelaars om tweederde van de woningen in deze betaalbare prijsklassen te bouwen. Westervoort en Doesburg hebben al een flink aantal woningen in die prijsklassen en daar ligt die opgave dan ook lager.

De woonopgave is breder dan de bouwopgave

De opgaven op het gebied van wonen voor de komende jaren zijn breder dan alleen de bouw van nieuwe woningen. Kerris: “De Liemerse gemeenten delen hun kennis en ervaring en trekken waar nodig samen op, bijvoorbeeld bij het toekomstbestendig maken van bestaande wijken.” Goossen: “De woonagenda geeft ook aandacht aan de huisvesting van arbeidsmigranten en spoedzoekers.”

Samenwerking Regio Arnhem Nijmegen

Bij de uitvoering van die opgaven werken de Liemerse gemeenten samen met de 19 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. Daar wordt onder andere gewerkt aan het uitvoeren van de Woondeal Regio Arnhem Nijmegen.


Voor ondertekening van de Liemerse woonagenda zie de volgende link: https://vimeo.com/467730896/2e12e31b3d