Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
06 jul. 2017

Actualisatie routekaart 'De Groene Kracht' kan van start!

De routekaart 'De Groene Kracht' was een gezamenlijk initiatief van de Stadsregio, de MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen) en MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem). Deze routekaart is opgesteld om samen te werken aan een regionale energie en klimaatagenda. Samenwerken om de regionale kansen te pakken, grotere slagkracht te organiseren en efficiency te behalen. Actualisatie en verdere uitwerking van de routekaart uit 2011 bleek dringend nodig. Op 8 juni jl. besloot het PFO Duurzaamheid tot actualisatie van dit belangrijke regionale instrument waarbij werd vastgesteld dat vanuit de regiogemeenten een bedrag van € 100.000,00 nodig is.

In haar laatste vergadering besloot de Stadsregioraad een amendement te steunen om € 100.000,00 in te zetten voor de gewenste actualisatie. Samen met de 50% cofinanciering van de provincie Gelderland (Investeringsagende Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen) kan de actualisatie nog dit jaar worden gestart.

De routekaart geeft inzicht in projecten die de komende jaren opgepakt worden o.m. passend binnen het Gelders Energie Akkoord (www.geldersenergieakkoord.nl) en de Investeringagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen. De kaart levert ook input voor de pilot 'Omgevingsvisie' van de provincie Gelderland, waaraan de regio deelneemt.

Meer info over de Routekaart kunt u verkrijgen bij de heer P. Aelmans, secretaris PFO Duurzaamheid (p.aelmans@wijchen.nl) of via de portefeuillehouder Duurzaamheid in uw gemeente.