Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
08 jun. 2017

Bestuur Regio Arnhem Nijmegen bespreekt evaluatierapport en vervolgaanpak

In een extra vergadering heeft het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen de uitgevoerde evaluatie, na één jaar regionale samenwerking, besproken. 

Gestart werd met een presentatie van de conclusies en aanbevelingen door de heren De Vijlder en Keijsers van het Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN). Vervolgens werd het Plan van Aanpak besproken dat door het Voorzittersoverleg was opgesteld (het Voorzittersoverleg bestaat uit de 4 voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen en de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur).

De voorstellen in het Plan van Aanpak gaf de leden aanleiding om duidelijke standpunten in te nemen. In het bijzonder op het thema 'Organiseren van menskracht en middelen'.  De conclusie in het eindrapport dat er regionale eensgezindheid is over het feit dat een doorleefde visie met een duidelijk focus zeer wenselijk is, werd breed gedeeld. De vraag lag op tafel op welke wijze deze visie opgesteld moet worden.

De voorzitter concludeerde dat er energie zit in de samenwerking; samen zijn wij de regio! Er is commitment bij alle aanwezigen om ambtelijke inzet te leveren daar waar dat nodig is. Het bestuur ziet hier een rol weggelegd voor de gemeentesecretarissen. De wens om na het zomerreces te beschikken over een beknopt regionaal visiedocument, dat steunt op wat inmiddels in ons regio al gefundeerd is, wordt breed gedragen.

De conclusies van dit overleg worden nu vastgelegd in een brief. Samen met het evaluatierapport 'Voorbij de startblokken' wordt de brief, conform het procesbesluit, aangeboden aan de 19 gemeenten.  De gemeenten worden uitgenodigd om uiterlijk eind september met een reactie te komen.

Lees ook de informatie bij Evaluatie.