Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
13 okt. 2016
Carol van Eert

Bezoek aan de European Week of Regions and Cities 2016

foto bezoekers aan European Week

Namens het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen was ik op maandag en dinsdag 10 en 11 oktober in Brussel. Sinds jaar en dag werden daar begin oktober de zogenaamde Open Days gehouden. Dat zijn dan 3 dagen waarop alle steden en regio’s uit Europa, veelal in Brussel vertegenwoordigd door hun EU-lobbyisten of –adviseurs), elkaar ontmoeten bij een veelheid aan seminars, workshops en meetings die zij zelf of de Europese instituten organiseren. Onder de nieuwe naam European Week of Regions and Cities, een vlag die mijns inziens de lading ook beter dekt, was het dan ook weer bijzonder druk in de hoofdstad van Europa.

Op de maandagavond ben ik begonnen met de ontvangst en receptie van de VNG. Door onze beide EU-adviseurs Cecile en Arnout ben ik voorgesteld aan diverse vertegenwoordigers van Europese Instituten en sprak met vele bestuurders van Nederlandse provincies (Noord Brabant, Flevoland, Overijssel en Gelderland en directeur IPO) en gemeenten over zowel nationale als Europese zaken. Het goede nieuws is dat velen onze regio en haar ambities kennen.

Aansluitend naar het kantoor van de Permanente Vertegenwoordiging van ons land, de ambtelijke organisatie die namens ons kabinet en alle ministeries in Brussel actief is. Kennis gemaakt met de mensen van de afdeling Mobiliteit en Milieu en concrete afspraken gemaakt over de betrokkenheid en medewerking van hen bij Velo-city 2017 in onze regio in zijn algemeenheid en bij de komst van Eurocommissaris Violeta Bulc voor Vervoer naar Arnhem Nijmegen. Ook met de spreker van die avond, Bas Eickhout, Europarlementariër voor Groen Links, nader gesproken over onze duurzaamheidsambities.

In de ochtend van dinsdag 11 oktober ben ik bij het Comité van de Regio’s te gast geweest bij een workshop over één van de thema’s uit de Urban Agenda (belangrijke opbrengst van het Nederlandse Voorzitterschap 2016 met het Pact van Amsterdam), de armoede in de steden. Brede toelichting op het programma en de studies die in dat kader door Frankrijk en België als coördinerende lidstaten, samen met de Europese Commissie, worden opgepakt.

De lunch was een werklunch, georganiseerd door onze collega’s van de Stedendriehoek ofwel de CleanTechRegio. Zij waren met vele bestuurders bijeen om onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar Jan Jonker te spreken over de circulaire economie. Ook onze eigen inhoudelijke adviseurs en partners, zoals de DAR, waren daarbij aanwezig. Namens de Europese Commissie sprak Julius Langendorff namens DG Environment. Met hem heb ik de afspraak gemaakt dat hij in het voorjaar 2017 een werkbezoek aan onze regio brengt met het oog op onze ambities rond circulaire economie. Tevens heb ik hem gezegd dat hij ook in Nijmegen van harte welkom is in 2018 wanneer de stad Green Capital zal zijn.

’s Middags was het onze beurt om in ons pand aan de Avenue Palmerstone onze workshop, samen met de CleanTechRegio, over de Urban Agenda te verzorgen. Goede opkomst, volle zaal, waarbij ook wethouder Geert Ritsema van Arnhem kon aansluiten evenals gedeputeerden van Gelderland en Overijssel. De speciale gezant van ons kabinet voor de Urban Agenda, Nicolaas Beets, beet het spits af. Namens de stad Utrecht sprak hun Brusselse lobbyist over het programma ‘luchtkwaliteit in de stad’ en tenslotte presenteerde de directeur Stadsontwikkeling van Karlsruhe waarom de stad coördinerend partner wil zijn voor het partnership ‘Urban Mobility’ binnen de Urban Agenda. Reflecties vanuit de koepelorganisatie Eurocities en de Europese Commissie door Olivier Baudelet maakte het tot een zeer geslaagde bijeenkomst.

Afsluitend aan het begin van de avond hielden de beide provincies in Oost Nederland een receptie waar ik zoveel mensen trof die ik in Nederland zelf nooit in één ruimte bijeen heb gezien. 
Tijdens een ‘late diner’ met onze regionale gasten in Brussel kon ik onze adviseurs Cecile en Arnout bedanken voor hun geweldige inspanningen om voor de Regio Arnhem Nijmegen deze European Week of Regions and Cities tot een groot succes te maken. 

Het belangrijkste dat ik zelf meeneem uit dit bezoek is dat steden en stedelijke regio’s nadrukkelijk op de Europese schaal willen samenwerken en elkaar opzoeken met steun van de EU. De rol van de lidstaten en dus de regeringen lijkt daarin van afnemend belang. Interessant punt om ook in de regio eens over door te praten.    

Ik heb slechts één wens: om komend jaar in oktober met nog veel meer bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs in Brussel aanwezig te zijn. Je kunt naar Brussel kijken als dat verre bureaucratische monster óf als podium voor toekomstige samenwerking en strategische partner. Ik prefereer die laatste optie.

Carol van Eert

Vicevoorzitter Regio Arnhem Nijmegen