Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
07 dec. 2020

Geslaagde bijeenkomst over mogelijkheden waterstof in de binnenvaart

Op 19 november organiseerde Bureau Brussel samen met Kiemt een online bijeenkomst over het ontwikkelen van een waterstofcorridor voor de binnenvaart in Oost Nederland.

Voor de bijeenkomst waren ondernemers uit verschillende bedrijfstakken uitgenodigd, waaronder scheepsbouwers, transportondernemers, verladers, netbeheerders en diverse partijen uit de waterstofketen, waaronder waterstofproducenten en -leveranciers, eindgebruikers, techniekontwikkelaars en systeemintegratoren, certificeerders en onderzoeksinstellingen.

Waterstof staat in het middelpunt van de belangstelling, in het publieke debat, in het bedrijfsleven maar ook bij lokale, provinciale, landelijke en Europese politiek. Overheden kondigen op allerlei manieren aan dat zij de ontwikkeling van de waterstof economie op grote schaal willen stimuleren. Voor Oost-Nederland – met sterke waterstofclusters in de regio Arnhem Nijmegen en in de Cleantech regio – liggen hier grote kansen.

Een van de sectoren waar een snelle opschaling richting waterstoftechnologie te verwachten valt, is de binnenvaart. In het project RH2INE werkt het havenbedrijf Rotterdam samen met onder anderen Duisport aan het in de vaart brengen van waterstofschepen op de Rijn. Deze schepen zullen in de toekomst op diverse locaties waterstof moeten tanken en de ontwikkeling van een of meerdere bunkerlocaties in Oost-Nederland is daarbij een interessante optie. Dit biedt ook kansen voor het ontwikkelen van multimodale knooppunten (clean energy hubs) voor verschillende transportwijzen, die ook kunnen ingezet worden als instrument voor het managen van energiestromen, zoals bijvoorbeeld peakshaving van (tijdelijk) overtollige lokaal opgewekte duurzame stroom.

Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers informatie over de beleidsontwikkeling op gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees niveau en werden diverse projecten gepresenteerd. Ook werd een overzicht gegeven van de provinciale, nationale en Europese subsidies die beschikbaar komen, waarvan sommigen al op zeer korte termijn.

Speciale aandacht was er voor de Green Deal call van de Europese Commissie. In deze subsidieregeling wordt onder anderen gevraagd om voorstellen voor het (verder) ontwikkelen van Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility.”

Tijdens de bijeenkomst presenteerden diverse bedrijven uit de regio –waaronder BCTN en Nedstack- ideeën die goed binnen deze Europese subsidieregeling zouden kunnen passen. Aan de verdere ontwikkeling hiervan wordt op dit moment onder de regie van de gemeente Nijmegen verder gewerkt. Meer informatie over een concreet projectvoorstel volgt binnenkort.