Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
31 okt. 2018

Cultuurregio 025: de grenzen verdwijnen

025 Foto Met Minister

Een cultureel broeikasfestival, een netwerk voor jeugdtheater en dans of een Gelders filmfonds: dit zijn drie voorbeelden van proeftuinen die in het kader van Cultuurregio 025 worden uitgevoerd. Cultuurregio 025, vandaag gepresenteerd door de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland, moet een antwoord geven op de vraag hoe het cultuurpubliek in de regio Arnhem-Nijmegen beter bediend kan worden, ook met het oog op veranderende behoeften en het veranderend gedrag. De naam 025 refereert aan de kengetallen van de steden: 024 (Nijmegen) en 026 (Arnhem).

Onder regie van de culturele instellingen, verenigd in Cultuurnetwerk Arnhem (CNA) en Cultuurnetwerk Nijmegen (CNN) werken Arnhem, Nijmegen en provincie sinds 2017 aan een gezamenlijk cultuurprofiel. De leden van beide cultuurnetwerken zijn daarbij actief betrokken. De steden liepen hiermee vooruit op de uitnodiging van de minister van maart dit jaar om voor 1 november stedelijke cultuurprofielen te vormen, als voorbereiding op het nieuwe rijkscultuurbeleid in 2021.Voor financiering van een deel van de proeftuinen vraagt de regio 025 dan ook subsidie aan van het Rijk.

Sterke uitgangspositie

025 is één omvangrijke cultuurmarkt, die beter kan worden bediend door de sterke punten van Arnhem en Nijmegen te bundelen en tegelijkertijd gebruik te maken van hun eigenheid. De uitgangspositie is erg sterk: cultuurregio 025 herbergt een nagenoeg complete keten van opleiding, productie en presentatie voor alle kunstvormen. In 025 komen stedelijkheid en groen, cultuur en creativiteit en onderwijs en kennis bij elkaar in een regio met een cultuurminnende populatie.

Arnhem en Nijmegen zijn complementair. Arnhem is een stad met cultuurmakers, productiehuizen en meerdere BIS-gezelschappen. Nijmegen, met haar vele festivals, is sterk in de presentatie van cultuur. En waar Arnhem zich meer richt op dans, klassieke muziek, beeldende kunst & vormgeving, is Nijmegen meer een stad van pop, film en literatuur. Beide steden hebben de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in de culturele voorzieningen, bijvoorbeeld in: Doornroosje, Lux, De Bastei, De Vereeniging, Rozet, Theater aan de Rijn, Musis en Focus Filmtheater.

Ambities

In het kader van 025 zijn verschillende ambities geformuleerd, die in proeftuinen worden gerealiseerd. Zo wordt er ingezet op het vergaren en delen van culturele kennis en willen beide steden meer tijd en geld investeren in cultuureducatie voor scholieren. Ook wordt ingezet op de maker van morgen, die werkt vanuit een zelfstandige beroepspraktijk en zich optimaal kan manifesteren in een wereld waarin interdisciplinaire, tijdelijke samenwerkingsverbanden en flexibele organisatievormen de norm zijn. Beide steden herbergen creatieve opleidingen, onder andere ArtEZ en de Radboud Universiteit, waardoor een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk. De proeftuinen starten begin volgend jaar. De resultaten worden gebruikt voor het aanscherpen en verder vormgeven van de cultuurregio Arnhem-Nijmegen.

De gemene deler is ‘eerst succes maken, dan succes delen’. Iedereen die zich verbonden voelt met de ambitie wordt actief uitgenodigd om aan te sluiten. Dat geldt zowel voor de culturele en creatieve sector als voor de regiogemeenten. Bestuurlijk is er aansluiting met de andere regio's in Oost-Nederland.

Bekijk het groeidocument wat minister Van Engelshoven werd aangeboden.

(Foto: wethouders Vergunst en Vroome markeren de nieuwe regio 025)

025 Boom Geplant