Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
07 dec. 2020

Digitale Europese week over voedsel en landbouw

Dit jaar vond de European Week of Regions and Cities (EWRC) vanwege corona volledig digitaal plaats. De regio Arnhem Nijmegen zette zich op de kaart door samen met Oost Nederland en onder de vlag van Th!nkEast Netherlands een online programma rond het thema “Smart Food Production” te organiseren. Hoogtepunten van dit programma waren een goed bezocht webinar op 21 oktober onder de titel “Climate neutral and circular food production” en een promotiefilm over voedsel- en landbouw innovaties in de regio Arnhem Nijmegen en andere regio’s in Oost Nederland.

In juni van dit jaar publiceerde de Europese Commissie de van-boer-tot-bord strategie, een onderdeel van de Green Deal. Met deze strategie wil de Commissie de hele voedselketen van boer tot bord verduurzamen en hiermee de impact van de voedselproductie op het milieu en klimaat verminderen (zie ook: Van-Boer-tot-Bord strategie gepubliceerd | Regioan).

Met haar online activiteiten gedurende de EWRC liet de regio Arnhem Nijmegen zien hoe onze regio kan bijdrage aan de realisatie van de van-boer-tot-bord strategie. Dit werd onder meer duidelijk gemaakt in deze promotiefilm:


Tijdens een webinar met als titel “Climate Neutral and circular food production” werd dieper op de materie ingegaan en kwamen de thema’s “klimaatneutrale landbouw”, “het tegengaan van voedselverspilling” en “de eiwittransitie” aan bod. Voor het webinar hadden zich bijna 200 deelnemers uit heel Europa ingeschreven. Dit waren niet alleen vertegenwoordigers van steden en regio’s maar ook kennisinstellingen, bedrijven en internationale organisaties zoals de VN en de Europese Commissie.

Het webinar werd voorgezeten door Nelly Kalfs, burgemeester van Lingewaard, die de deelnemers welkom heette met de inspirerende mededeling dat het doel van Oost Nederland is om bij te dragen aan “betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel” voor iedereen. Zij onderstreepte daarbij dat dit gelijk op moet gaan met het tegengaan van klimaatverandering, het beschermen van het milieu en het bevorderen van de biodiversiteit. Gijs Schilthuis van de Europese Commissie onderschreef deze doelen volledig en voegde er bovendien aan toe dat de van-boer-tot-bord strategie ook bij moet gaan dragen aan de verdere economische ontwikkeling van de Europese Unie. Volgens Schilthuis kan dat onder meer door het aanboren van nieuwe kansen als biologische landbouw en “koolstofboeren” en door het veerkrachtiger maken van het voedselsysteem, zodat het in de toekomst beter bestand is tegen crises zoals Covid-19 en klimaatverandering.

Schilthuis: “Acties om deze veranderingen mogelijk te maken, worden al door Brussel ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan de stimulering van vraag en aanbod van biologische producten, duurzame voedseletikettering om klanten in staat te stellen duurzame voedselkeuzes te maken en EU-doelstellingen voor het verminderen van voedselverspilling. Brussel kan echter maar zo veel doen. De medewerking van alle partijen in de keten –boeren, consumenten, maar zeker ook lokale en regionale overheden- is nodig om de van-boer-tot-bord strategie tot een succes te maken.”

Om ketenpartijen hierbij te ondersteunen zal volgens Schilthuis een groot deel van Horizon Europe (2021-2027), een nieuw onderzoeksprogramma opgezet door de EU, zich gaan richten op voeding, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu. Dit programma zal belangrijk zijn om de verandering naar een duurzamere voedselproductie te stimuleren. Het huidige onderzoeksprogramma, de Green Deal Call, loopt al en is er ook op gericht om deze transitie vooruit te helpen, aldus Schilthuis.

In drie verschillende workshops werden vervolgens een drietal thema’s besproken: klimaatneutrale landbouw, het tegengaan van voedselverspilling en de eiwittransitie (overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten). Aan de workshops werkten experts uit heel Europa mee, waaronder Toine Timmermans, directeur van de Nederlandse stichting “Samen tegen Voedselverspilling”, Susana Frietas van het Portugese afvalverwerkingsbedrijf LIPOR, Laura Star van de AERES University of applied sciences en Jean Benoît Bel van de Europese koepelorganisatie voor circulaire economie ACRplus. Tijdens en na de workshops werden vele digitale visitekaartjes uitgewisseld, wat in de toekomst hopelijk gaat leiden tot gezamenlijke Europese projecten. Want de landbouw- en voedseltranstie is te omvangrijk en complex om alleen te lijf te gaan. Europese samenwerking is onontbeerlijk, was de conclusie die door iedereen werd gedeeld.

Een gedetailleerd verslag van het webinar inclusief de verschillende workshops kan worden opgevraagd bij Bureau Brussel.