Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
24 mrt. 2020

Europese Commissie lanceert nieuw actieplan circulaire economie

De Europese Commissie heeft op 11 maart een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Circulaire economie is een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, Europa's nieuwe agenda voor duurzame groei (lees ook: artikel Green Deal). Het nieuwe actieplan kondigt wettelijke en niet wettelijke maatregelen aan die ervoor moeten gaan zorgen dat (gebruikte) hulpbronnen zo lang mogelijk in de economie van de EU blijven.

In het nieuwe plan spreekt de Commissie onder anderen het voornemen uit om de circulaire economie “te laten werken voor mensen, steden en regio’s.” Een recente studie van Cambridge Econometrics laat zien dat het toepassing van de principes van de circulaire economie kan leiden tot 700.000 nieuwe banen binnen de EU in 2030. Er is ook een duidelijke businesscase voor individuele bedrijven: aangezien productiebedrijven in de EU gemiddeld ongeveer 40% aan materialen uitgeven, kunnen bedrijven met een gesloten kringloop hun winstgevendheid verhogen en hen beschermen tegen schommelingen in de grondstofprijzen.

De inhoudelijke focus van het plan ligt op de sectoren die de meeste grondstoffen gebruiken en waar het potentieel voor circulariteit het grootst is, zoals: elektronica en ICT; batterijen; plastics; meubels; textiel; bouw en gebouwen en voedsel.

De maatregelen in het actieplan zijn gericht op die gebieden waar acties op EU-niveau een echte meerwaarde hebben, zoals:

 • Het introduceren van normen voor duurzame producten op EU niveau. Dit gebeurt onder meer door het toepassingsgebied van de zogeheten Ecodesign Directive uit te breiden van alleen energie intensieve producten naar een veel breder scala aan producten;
 • Betere implementatie van producenten verantwoordelijkheid;
 • Het verhogen van de verplichte hoeveelheid gerecycled materiaal in producten;
 • Het invoeren van het recht op reparatie, met een focus op elektronica en ICT;
 • Zorgen voor minder afval en verpakkingsmateriaal;
 • Een streefdoel voor het terugdringen van voedselverspilling;
 • Het investeren in werkgelegenheid en in training, educatie en levenslang leren ten behoeve van de circulaire economie;
 • Het versterken van de positie van consumenten en publieke inkopers door het verstrekken van informatie over de levensduur van producten, de beschikbaarheid van reserve onderdelen en reparatie mogelijkheden;
 • Het verplicht stellen van minimale groene criteria en streefdoelen voor openbare aanbestedingen in sectorale wetgeving en het infaseren van verplichte rapportages om de invoering van groene openbare aanbestedingen te controleren;
 • Het openstellen van Europese cohesiebeleidsfondsen die regio’s moeten helpen om strategieën voor de circulaire economie uit te voeren en hun industriële structuur en waardeketens te versterken;
 • Het opstellen van (reken) modellen om de voordelen van de circulaire economie voor de vermindering van broeikasgasemissies op EU- en nationaal niveau in beeld te brengen;
 • Versterken van de rol van circulariteit bij toekomstige herzieningen van de nationale energie- en klimaatplannen en bij ander klimaatbeleid.

Meer informatie over het actieplan circulaire economie vindt u op deze website van de Europese Commissie: ec.europa.eu/environment/circular-economy/