Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
16 okt. 2020

Een bereikbare regio? Aan de slag!

In juli presenteerde de provincie Gelderland haar 'Visie voor een bereikbaar Gelderland'. Nu de visie is vastgesteld, willen we als Regio Arnhem Nijmegen maar 1 ding: aan de slag! We hebben de provincie daarom voorgesteld samen de prioriteiten vast te stellen. En met sommige projecten kunnen we zelfs direct aan de slag als het aan ons ligt.

In haar 'Visie voor een bereikbaar Gelderland' beschrijft de provincie ontwikkelingen en opgaven in de bereikbaarheid van Gelderland, en de strategie hoe hiermee om te gaan. Van nu tot 2030; over de weg en per spoor. Regio Arnhem Nijmegen is, als samenwerkingspartner van de provincie, meegenomen in de totstandkoming van deze visie. Nu de visie is vastgesteld, willen we er graag mee aan de slag. Wij hebben de provincie daarom de volgende voorstellen gedaan:

  • De Regio Arnhem Nijmegen heeft een strategische ligging. Dit biedt grote kansen voor gebiedsgerichte projecten met integrale aandacht voor weg, water en spoor, zowel voor goederenvervoer als personenvervoer. Wij denken daarbij aan een gebiedsgerichte aanpak van zowel de zuid- en westflank van Nijmegen, rondom de A325 en een A12 alliantie/Oostflank van Arnhem. Daarbij maken we ons ook zorgen, vooral over enkele strategische spoorcorridors. Zoals de SUN corridor (Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen), de internationale corridor richting Duitsland en een mogelijke noord- en zuidtak Betuweroute dwars door onze regio. Nieuwe ontwikkelingen op deze spoorcorridors worden op dit moment onderzocht vanwege het Toekomstbeeld OV 2040. Wij denken dat investeringen in het spoor met name tussen Arnhem en Utrecht, spoorzone Arnhem-Oost en station Nijmegen essentieel zijn. Alleen al omdat er voor 2040 60.000 nieuwe woningen in de regio komen, waarvan 20.000 in de komende vijf jaar (woondeal/verstedelijkingsopgave).
  • De Regio Arnhem Nijmegen ondersteunt de inspanningen van de provincie voor de logistieke corridor. Deze is belangrijk voor onze economie én versterkt onze ambities op het gebied van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid.
  • De provincie Gelderland geeft een belangrijke rol aan de fiets. Het stimuleren van veilig fietsgebruik is ook een speerpunt van de Regio Arnhem Nijmegen. De uitrol van snelle fietsroutes willen wij graag verder oppakken. Ook er een grote druk op het stedelijk netwerk komt (60.000 nieuwe woningen voor 2040). Wij denken dat investeren in het stedelijk fietsnetwerk een belangrijke pijler voor de komende periode moet zijn.
  • De Regio Arnhem Nijmegen omarmt de visie rondom knooppunten en hubs van de provincie. Op deze knooppunten kunnen mensen gemakkelijk overstappen naar een ander (duurzaam) vervoermiddel en goederen kunnen er gemakkelijk van het ene naar het andere (duurzame) transportmiddel overgeslagen worden. Wij nemen deze knooppunten en hubs mee als een speerpunt in onze eigen aanpak. Wij willen hier graag binnenkort concrete, meerjarenafspraken over maken met de provincie. Ook hebben we de provincie gevraagd om op korte termijn te investeren in de ontwikkelingen rondom het station Nijmegen. Daarnaast zien wij nog een aantal concrete hubs/knooppunten die met een provinciale bijdrage snel kunnen worden geconcretiseerd, in onder andere Druten, Zevenaar, Arnhem en Nijmegen.
  • Net als provincie Gelderland stimuleert de Regio Arnhem Nijmegen het gebruik van duurzame vormen van mobiliteit. Een goede samenwerking tussen werkgevers, mobiliteitsaanbieders en overheden is hierbij van belang. Wij zien in de mobiliteitsvisie van provincie Gelderland veel kansen en mogelijkheden om hierop in te zetten.
  • Regio Arnhem Nijmegen vraagt de provincie om voor de komende drie jaar extra financiële middelen vrij te maken. Dit om onder andere de fietsaanpak en verkeersveiligheidsaanpak uit te rollen. Er liggen al genoeg kansrijke potentiële projecten op de plank.

De Regio Arnhem Nijmegen heeft provincie Gelderland uitgenodigd om samen de verschillende potentiële projecten te prioriteren. Aan de slag dus, wat ons betreft!