Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
24 mrt. 2020

EU zet vol in op bestrijding Corona

Covid-19 is een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid voor onze burgers, samenlevingen en economieën, met besmettingen in alle lidstaten. Het veroorzaakt een grote economische schok voor de EU. Daarom presenteert de Europese Commissie een respons om de sociaal-economische gevolgen van de uitbraak van Covid-19 te beperken, in de vorm van een gecoördineerde Europese respons.

De Europese Commissie zet in op:

  • De Europese markt openhouden zodat gezondheidssystemen de noodzakelijke bevoorradingen krijgen, met name in het geval grensmaatregelen genomen worden om de uitbraak in te dammen,
  • Ondersteunen van inkomen en werkgelegenheid: voorkomen van blijvende effecten crisis,
  • Ondersteunen van ondernemingen en liquiditeit,
  • Ondersteunen van lidstaten in (gecoördineerde) aanpak, onder meer door flexibiliteit in staatssteunregels en stabiliteits- en groeipact.

Dit krijgt al vorm in concrete investeringsmaatregelen:

  • Zie EIB dat geld vrij maakt, met €40 miljard voor financiering van (MKB) bedrijven, en financiering voor noodinfrastructuur in de zorg en vaccinatieontwikkeling. De inzet gaat via (Nederlandse) banken die zorgen voor mkb financiering;
  • De Europese Commissie wil ook de lopende EU-begroting inzetten voor maatregelen, onder meer door nog niet uitgegeven cohesiegeld, ESF en EFRO in te zetten (zie presentatie). Ook wordt er geïnvesteerd in onderzoek- en ontwikkeling naar behandeling en aanpak in de Covid-19 uitbraak;
  • De ECB lanceert een opkoopprogramma van €750 miljard voor staatsobligaties.

Lees meer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459

En de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

(Designer: Just Icon)