Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
05 apr. 2017

EU samenwerking en subsidieaanvraag arbeidsparticipatie migranten

Arnhem neemt deel aan een Europese subsidieaanvraag om de arbeidsparticipatie van migranten te versterken. Het is een mooi voorbeeld van onze activiteiten om externe financiering te krijgen voor het realiseren van onze ambities als stad. In juli horen we of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Begin februari heeft The Hague Process on Refugees and Migration (THP) aan de gemeente Arnhem gevraagd of zij wil deelnemen in een consortium voor het aanvragen van een Europese subsidie. THP is een internationale NGO  die samen met andere partners zoekt naar oplossingen voor vraagstukken rond vluchtelingen en migratie. Eén van de vragen is hoe je de arbeidsparticipatie van migranten kunt vergroten.

THP heeft een programma ontwikkeld dat de lokale vraag naar arbeidskrachten in beeld brengt, knelpunten aan de kant van zowel de migranten als de bedrijven inventariseert en die via maatwerk-trainingen aanpakt. Na de trainingen gaan mensen in bedrijven in Arnhem en de regio aan de slag. Beide partijen worden in de eerste tijd ondersteund om te zorgen dat migranten een blijvende plek krijgen op de arbeidsmarkt en bedrijven zich duurzaam openstellen voor Nederlanders met een migratieachtergrond. THP wil met de Europese subsidie testen of dit programma in de praktijk werkt.

Arnhem heeft een relatief grote populatie van mensen met een migratieachtergrond. Voor de vluchtelingen die vanaf 2016 in Nederland zijn gekomen bestaat een integrale aanpak, die zich onder andere richt op het vinden van werk. Voor de inwoners die vóór die tijd al hier waren bestaat nog geen gerichte ondersteuning. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwen die wel willen werken, maar door allerlei oorzaken buiten beeld raken. Het programma van THP zou voor hen een ondersteuning kunnen zijn. Arnhem heeft daarom besloten om deel te nemen in het consortium dat voor de subsidieaanvraag is gevormd en zich specifiek op deze laatste doelgroep te richten.

Het consortium bestaat, naast THP en Arnhem, uit de Universiteit Maastricht, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en SCI Moers in Duitsland. SCI Moers is een sociaal culturele instelling in de Stadt Moers, een stad waarmee Arnhem nauw samenwerkt binnen de Euregio Rijn-Waal.

In intensieve contacten tussen alle partners, en in Arnhem tussen alle partijen in het subsidienetwerk, is het gelukt om in veertien dagen een gedegen projectvoorstel op te stellen. THP heeft op 28 februari jl. de subsidieaanvraag bij het EU Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) ingediend. In juli horen we of die wordt gehonoreerd.

Wil je meer weten over Europese subsidiemogelijkheden? Stel je vraag aan Cécile de Boer of Arnout Smit van Bureau Brussel (T  06 2149 3637 en 06 06 4398 5688), of aan Tony Krijnse Locker of Han Temmink van het InterGemeentelijk Subsidiebureau  IGS G5 (T  06 2043 1922 en 06 5493 0964).