Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
02 jul. 2020

Europese week van regio’s en steden grotendeels digitaal

De European Week of Regions and Cities (EWRC) is met gemiddeld zo’n 6000 deelnemers het grootste jaarlijkse evenement in Brussel dat gewijd is aan lokaal en regionaal beleid. Vanwege de Covid 19 crisis zal de week –die oorspronkelijk gepland stond voor 12-16 oktober- nu over drie weken worden uitgesmeerd. Bovendien zal een groot deel van de bijeenkomsten in digitale vorm gaan plaatsvinden. De regio Arnhem Nijmegen past haar programma aan en zal de workshops en andere evenementen die zij in het kader van de week in Brussel van plan was te organiseren nu online aanbieden.

De Europese Commissie en het Comité van de Regio’s –de organisatoren van de EWRC- hebben met het oog op de Covid 19 crisis het volgende protocol opgesteld:

  • Het overgrote deel van de bijeenkomsten (waaronder de workshops, side events en participatory labs) zal online plaatsvinden, met zeer beperkte mogelijkheden voor fysieke participatie (alleen sprekers en moderatoren).
  • De voornaamste activiteiten die nog wel in fysieke vorm mogen plaatsvinden zijn de tentoonstellingen, de tastings, de TED talks, de politieke opening en de politieke sluiting. Hierbij worden (uiteraard) strenge hygiëne en afstandsmaatregelen in acht genomen.
  • Om het aantal fysieke contacten verder te beperken wordt de EWRC (oorspronkelijk van 12 tot 16 oktober) uitgesmeerd over drie weken. De eerste week is van 5-9 oktober en staat in het teken van burgerparticipatie, de tweede week is de "kern" week van 12-16 oktober. Deze staat in het teken van cohesie en samenwerking. De derde week is de Groene Week, die plaatsvindt van 19-22 oktober.

Online activiteiten Regio Arnhem Nijmegen tijdens de EWRC

De regio Arnhem Nijmegen past haar programmering aan en organiseert –samen met haar partners- tijdens de EWRC in ieder geval de onderstaande online activiteiten. Mogelijk volgen later meer activiteiten. De precieze data en tijdstippen worden pas in de loop van de zomer bekend.

  • Een webinar over klimaatneutrale en circulaire landbouw. Met dit webinar spelen we in op de onlangs door de Europese Commissie gepresenteerde Van-Boer-tot-Bord strategie (zie: https://www.regioan.nl/nieuws/van-boer-tot-bord-strategie-gepubliceerd/). Wij organiseren dit webinar samen met o.a. Oost NL, Foodvalley en de Wageningen Universiteit en hebben een spreker van de Europese Commissie uitgenodigd. Vanuit onze regio levert NEXTGARDEN uit de gemeente Lingewaard een bijdrage.
  • Samen met onze partners uit het ERRIN network presenteren we tijdens een webinar onze visie op de toekomst van het zogeheten TEN-T beleid. Met verschillende EU netwerken hebben we meegewerkt aan een position paper over de Europese transportcorridors en hoe stedelijke regio’s (‘urban nodes’) daarin terugkomen klik hier voor het position paper.
  • Samen met de provincies Gelderland en Overijssel en vijf andere Gelderse en Overijsselse regio’s organiseren we een online side event over digitalisering in de landbouw en de voedselketen. Op dit moment zijn hierover nog geen nadere details bekend, we houden u op de hoogte.

Mocht u meer details over de EWRC 2020 willen weten, dan kunt u die vinden op deze website: https://europa.eu/regions-and-cities.