Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
08 feb. 2018

Extra investeringen in bereikbaarheid regio | korte termijn acties in 2018

De regio investeert in korte termijn acties voor betere bereikbaarheid en meer duurzame mobiliteit. Het regionale programma Slim op Weg is per 1 januari 2018 afgerond. 

De afgelopen jaren heeft het regionale programma Slimopweg, een samenwerkingsprogramma tussen provincie Gelderland en de gemeente Arnhem en Nijmegen - met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven - veel bereikt. Samen zijn slimme oplossingen ingezet om de bereikbaarheid in en om Arnhem en Nijmegen te verbeteren, met als doel minder vertraging in de spits. Per 1 januari 2018 is het programma afgerond. Echter de uitdagingen voor de regio blijven onverminderd van kracht: verbeteren bereikbaarheid, betrouwbare reistijden en meer duurzame mobiliteit in en om Arnhem en Nijmegen.

Een uitgebalanceerd pakket aan korte termijn acties

In 2018 investeert de regio Arnhem Nijmegen in een uitgebalanceerd pakket aan korte termijn acties. De regio zet in op diverse acties die op korte termijn resultaten gaan opleveren om de bereikbaarheid te verbeteren. Het gaat onder andere om een aanpak op de corridor A12, verdere samenwerking met werkgevers en fietsstimulering in de regio. De acties bouwen voort op de kennis en ervaring die met het landelijke programma Beter Benutten in de afgelopen jaren in de regio is opgedaan.

Het actieplan, van circa 3,4 miljoen euro is afgelopen 7 februari door bestuurders in de regio goedgekeurd. Het pakket past binnen de kaders van de bereikbaarheidsagenda regio Arnhem Nijmegen en de Werkagenda Slimme Mobiliteit. 

Vervolgaanpak 2019-2021 in de maak

Tegelijkertijd begint de regio samen met de partners aan de uitwerking van een vervolgprogramma om zowel een impuls te geven aan de bereikbaarheid als aan de reductie van CO2. Dit programma krijgt medio voorjaar 2018 vorm.

Arthur Boone, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Mobiliteit: “Het doel van deze kortetermijnmaatregelen is een beter bereikbare én duurzamere regio, onder andere door vermindering van de CO2-uitstoot. Voor deze maatregelen blijven we samenwerken met onze huidige partners. Zo voorkomen we dat opgebouwde aanpakken stil komen te vallen. Daarnaast hebben we strategische verkenningen opgenomen als voorloper van een vervolg in de periode 2019-2021. De no-regret-maatregelen zijn samengesteld binnen 4 werksporen: campagnes en gebiedsaanpak mobiliteitsgedrag (ander rij- en reisgedrag), continueren aanpak doelgroepen, slimme mobiliteit via technologische innovatie, en CO2-neutrale regio.”

Gerda Dreise, programmamanager voor de regionale vervolgaanpak: “2018 zien we nog als een overgangsperiode. We maken de lopende projecten van Beter Benutten Vervolg af. De samenwerking met de partners blijft doorlopen terwijl we samen met hen een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2018-2021 uitwerken. Daarin gaan we de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit verankeren, verbreden en vernieuwen.”

Werkagenda Slimme Mobiliteit

In aanvulling op lopende programma’s en projecten zoals Beter Benutten, heeft de provincie Gelderland de Werkagenda Slimme Mobiliteit opgesteld. Dit is een concrete uitwerking van de Koersnotitie Slimme Mobiliteit uit 2017. In de Koersnotitie en de Werkagenda draait alles om het beter benutten van de bestaande infrastructuur, door het gebruik van techniek, data & diensten en gedragsbeïnvloeding. In zowel de Koersnotitie als de Werkagenda zijn ervaringen meegenomen die zijn opgedaan in het Beter Benutten-programma. De 17 acties in de Werkagenda geven aan waar de provincie extra op wil inzetten. Gedeputeerde Conny Bieze juicht de nieuwe acties toe: “Met Beter Benutten is veel in werking gezet. Zo werken we samen met de grote bedrijven in Gelderland aan duurzame mobiliteit. Snel, slim en schoon. Werkgevers stimuleren werknemers om bewust anders of buiten de spits te reizen. Goed voor het milieu, goed voor de economie!"

Station Heyendaalfietsersenbus Aangepast Formaat