Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
20 feb. 2020

Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof door de Gelderse regio's

Het thema stikstof komt dagelijks voorbij in het nieuws en staat hoog op de politieke agenda; ook in de Regio Arnhem Nijmegen. In Gelderland trekken de Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie gezamenlijk op om de stikstofemissie te verminderen, de natuur te versterken en de voortgang van projecten in woningbouw, wegenbouw en op andere gebieden te bevorderen. De provincie Gelderland heeft 3 prioritaire gebieden aangewezen: Veluwe, Rijntakken en Achterhoek.

De 18 regiogemeenten gaan de komende maanden samenwerken aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Er heeft in december een bestuurlijk overleg plaatsgevonden in het Huis der Provincie met alle regio's waarbij zowel de Regio Arnhem (wethouder Cathelijne Bouwkamp) als de Regio Nijmegen (wethouder Noël Vergunst) aan tafel zaten.

Er is besloten om met een gebiedsgerichte aanpak te werken en concrete uitvoeringsmaatregelen op te stellen in een uitvoeringsagenda. De 18 regiogemeenten zijn hierover in januari schriftelijk geïnformeerd vanuit het PFO Duurzaamheid (o.a. statenbrief van 17 december 2019). Niet alle wethouders Ruimtelijke Ordening zijn aangesloten bij dit PFO dus het is van belang dat de informatie wordt gedeeld in de gemeenten met de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor dit dossier. Begin maart is er een ambtelijk overleg met de 18 gemeenten om gezamenlijk te werken aan concrete kansen die er zijn in de Regio Arnhem Nijmegen om de stikstofemissie te verminderen en de natuur te versterken. Op 11 maart staat dit thema ook op de agenda van de Regio Overleg(t) dag in Heumen.

Afgelopen week is bijgevoegde 'Kansenkaart Gelderse Regio's' aangeboden (op ambtelijk niveau) aan de provincie Gelderland door de regio's in Gelderland. Voor de Regio Arnhem Nijmegen zijn de volgende kansen in kaart gebracht: circulair bouwen (woondeal), zero emission mobiliteit, schone luchtakkoord, schone scheepvaart, natuurontwikkeling en kringlooplandbouw. Dit rijtje is nog niet compleet; het is een proces waarbij we gezamenlijk werken aan voorstellen en pilots die ingediend kunnen worden bij de Provincie Gelderland. Gemeenten en regio's hebben een cruciale rol en zijn als gebiedsregisseur verantwoordelijk om de beschikbaar gestelde maatregelen en inzet zodanig in te zetten dat het leidt tot het meeste rendement op het gebied van stikstofreductie en/of het herstel van biodiversiteit.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Matthijs Lenis (m1.lenis@nijmegen.nl) of Cécile de Boer (cecile.de.boer@arnhem.nl).

Kansenkaart