Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
04 dec. 2020

Geslaagd werkbezoek europarlementariër Bert-Jan Ruissen

Op 5 november bracht europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) een digitaal werkbezoek aan Oost Nederland. Ruissen zit in het Europees Parlement en richt zich met name op het thema landbouw en voedsel. Onder leiding van Burgemeester Jan Kottelenberg (gemeente Neder-Betuwe) presenteerden de wethouders Cathelijne Bouwkamp (gemeente Arnhem/Regio Arnhem Nijmegen) en Gerard van Deelen (gemeente Scherpenzeel/Regio Foodvalley) hoe in Oost Nederland wordt gewerkt aan de verduurzaming van de voedselketen. Ruissen werd gevraagd het belang van krachtige regio’s zoals in Oost-Nederland, in Brussel te behartigen en te zorgen voor financiële middelen om de innovatiekracht verder te stimuleren.

In Oost-Nederland vinden een groot aantal duurzame innovaties in de voedselketen plaats. Denk aan de energietransitie in de glastuinbouw –met NEXTgarden in de gemeente Lingewaard als belangrijk voorbeeld- en het bevorderen van het herstel van patiënten in ziekenhuizen door beter uitgekiende voeding, zoals gebeurt in het Food4Care project in Nijmegen. Regio’s in Oost-Nederland nodigden Ruissen uit om hier kennis mee te maken. Bert-Jan Ruissen spreekt over een vruchtbare ontmoeting: "Prachtig hoe dit sterke en innovatieve landsdeel de samenwerking zoekt. Samen de schouders eronder, om regio’s en regelingen te koppelen. Vanuit het Europees Parlement draag ik graag een steentje bij om de sector en de regio’s verder te laten bloeien."

Van boer tot bord

Regio’s en provincies in Oost-Nederland werken samen onder de noemer van Think East Netherlands als het gaat om beïnvloeding van het Europese beleid en het tot stand brengen van Europese projecten. Dit jaar wordt samen gewerkt aan het thema ‘van-boer-tot-bord’ (Rachel hier graag een verwijzing naar dit eerdere artikel in Brussels Lof: Van-Boer-tot-Bord strategie gepubliceerd | Regioan). Met de van-boer-tot-bord strategie wordt het verduurzamen van de gehele voedselketen bedoeld. Dit maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal die er, onder aanvoering van eurocommissaris Frans Timmermans, op is gericht om te voldoen aan doelstelling dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is (Rachel, hier graag verwijzing naar dit artikel over de Green Deal : Europese Green Deal biedt kansen voor de regio | Regioan).

"We willen in Oost Nederland vooral inzetten op kansen en ervoor zorgen dat ons voedselsysteem met de tijd mee gaat, ook in gebieden met een grote verstedelijksopgave’’, aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder gemeente Arnhem/Regio Arnhem Nijmegen. Gerard van Deelen, wethouder gemeente Scherpenzeel/Regio Foodvalley: ‘’Naast aandacht voor local food blijft het voorzien in de voedselproductie voor de wereld ook aandacht vragen.’’ Bert-Jan Ruissen beaamde dat een regionale aanpak van het Europese landbouwbeleid wenselijk zou zijn. Jan Kottelenberg nodigde hem alvast uit voor een fysiek werkbezoek aan Oost Nederland, in tijden dat dit weer mogelijk is.

Think East Netherlands

Dit -digitale- werkbezoek was een initiatief vanuit de overheidsorganisaties –waaronder de regio Arnhem Nijmegen- die deelnemen in het platform Think East Netherlands, www.thinkeast.nl. Dit innovatieprofiel van Oost-Nederland is een samenwerkingsplatform van netwerk- en brancheorganisaties, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, universiteiten, regio’s en de twee provincies in Oost-Nederland: Gelderland en Overijssel.