Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
19 apr. 2017

Governance

In het Bestuurlijk Overleg van 6 april 2017 zijn enkele belangrijke stukken vastgesteld: de voorlopige jaarrekening 2016 en de begroting 2018.

Voorlopige jaarrekening 2016

Het Bestuurlijk Overleg heeft op 6 april jl. de voorlopige jaarrekening 2016 vastgesteld. De jaarrekening is aan de gemeenteraden van de 19 gemeenten aangeboden met de uitnodiging een eventuele zienswijze voor 15 juni 2017 kenbaar te maken. De jaarrekening 2016 is de eerste jaarrekening en sluit met een overschot van € 58.194,00. Voorgesteld wordt dit bedrag mee te nemen naar 2017. Deel van het overschot kan worden ingezet om de lopende evaluatie te betalen.

Onderdeel van deze jaarrekening is de definitieve jaarrekening 2016 van de Stichting Economic Board.

Begroting 2018

De conceptbegroting voor 2018 is inmiddels ook aan de gemeenteraden aangeboden. Ook hier geldt de uitnodiging aan de gemeenteraden om eventueel een zienswijzen naar voren te brengen (voor 15 juni 2017). Het Bestuurlijk Overleg stelt op 22 juni 2017 de begroting 2018 vast.

In de brief "Financiën 2018" geeft het Bestuurlijk Overleg een doorkijk naar de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018. Hoewel er tal van actuele ontwikkelingen zijn die het lastig maken een helder financieel beeld te schetsen voor 2018 is  het voorstel om de inwonerbijdrage ongewijzigd op € 1,50 vast te stellen. Genoemde brief is opgenomen in de begroting 2018.

Alle stukken zijn digitaal te raadplegen op de website https://www.regioan.nl/over-ons