Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
21 mrt. 2018

#GR2018

Na de verkiezingen en het vaststellen van de definitieve uitslag volgen in 17 gemeenten de onderhandelingen. Inzet is een nieuw coalitieprogramma en de vorming van een nieuw college. De Stuurgroep Investeringsagenda Arnhem Nijmegen, The Economic Board en de Regio Arnhem Nijmegen hebben met de gezamenlijke notitie ‘Samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen’ aandacht gevraagd voor de kracht, de kansen en ambitie van het stedelijk netwerk. De gemeentesecretarissen is verzocht de notitie toe te voegen aan het overdrachtsdossier verkiezingen (bekijk de brief).

Ook de voorzitter en vicevoorzitter, de burgemeesters Marcouch en Van Eert, van de RegioAN hebben de college burgemeesters in de regio Arnhem-Nijmegen geattendeerd op het belang van de regionale samenwerking. Met name is gewezen op de meerjarige financiële vertaling van de regionale ambities. Ambities die in de laatste vergadering van de 4 portefeuillehoudersoverleggen op 28 februari jl. zijn afgesproken (lees de brief).