Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
25 mei 2020

Herziening Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

De komende maand nemen alle betrokken gemeenteraden een besluit over een herziening van het RPW. Voorgesteld wordt om te stoppen met het schrappen van bedrijfskavels en om een herziend programma op te stellen.

Aanbod in balans

Begin 2018 spraken gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen af om geen nieuwe werklocaties toe te staan. Er was sprake van overaanbod. Daarnaast lagen verschillende bedrijventerreinen er nogal versnipperd bij. Daarom is het huidige aanbod in balans gebracht met de vraag naar locaties. Ook sprak de regio Arnhem-Nijmegen af om de economische ontwikkelingen jaarlijks te volgen, om waar nodig bij te kunnen sturen.

Uit recente cijfers kwam naar voren dat met name in 2019 flink meer bedrijventerreinen zijn uitgegeven. Het overaanbod is daardoor grotendeels teruggedrongen. Reden om de bestaande afspraken tegen het licht te houden.

Arnhems wethouder en voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg economie Jan van Dellen laat weten: “Het is mooi dat we er als regio in zijn geslaagd om in goed overleg tot een aanpassing van de bestaande afspraken te komen. Het tekent de goede sfeer en bereidheid om samen te werken op economisch gebied in deze regio. Iets wat we in deze tijden van de coronacrisis, maar zeker ook daarna nodig blijven hebben. Ik heb daar in ieder geval het volste vertrouwen in.”

Herziening van het programma

Het gezamenlijke voornemen van regio en provincie is nu om de Ruimtelijke Uitwerking gedeeltelijk in te trekken en het RPW te herzien. Hierin worden spelregels opgenomen voor nieuw aanbod van bedrijfskavels. Een van de voorwaarden is dat nieuwe initiatieven alleen mogelijk zijn als er aantoonbare vraag is en het op andere locaties niet passend is. "In nauw overleg tussen de regiogemeenten en de provincie zijn we nu aan de slag om het RPW te herzien. Mijn verwachting is dat het voorstel voor een herziend programma eind 2020 aan alle betrokken gemeenteraden aangeboden kan worden", aldus RPW-projectleider Wout van Hees.