Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
29 jun. 2020

Innovation Fund: EU subsidie voor energieinnovaties uit Arnhem Nijmegen

In het kader van de EU Green Deal gaat rond de zomer 2020 het Innovation Fund open. Met het Innovation Fund wil de EU demonstraties van energieinnovaties ondersteunen. Het kan gaan om projecten over hernieuwbare energie, carbon capture use and storage, koolstofarme energie-intensieve industrie en energieopslag. In de projecten moet de technologie op de markt gebracht worden.

Het fonds kent een omvang van €10 miljard en subsidieert 60% van de additionele (kapitaal en operationele) kosten die de innovatie vraagt (in vergelijking met ‘reguliere’ CO2 prijzen). Het fonds richt zich specifiek op bedrijven die ETS-plichtig zijn (EU emissiehandelssysteem).

Wat wordt ondersteund?

Projecten richten zich tussen pilot, demonstratie en opschaling. Ze moeten voldoende gevorderd zijn wat betreft planning, businessmodel en financiële en juridische structuur. Om dat stadium te bereiken is echter ook ‘project development assistance’ beschikbaar. Het Fonds staat ook open voor kleinschalige projecten met totale kapitaalkosten van minder dan € 7,5 miljoen die kunnen profiteren van vereenvoudigde aanvraag- en selectieprocedures.

Doel is CO2 uitstoot vermijden. Berekeningen met betrekking tot het vermijden van CO2-uitstoot zullen hoogstwaarschijnlijk vergeleken worden met voorbeeldscenario’s die gebaseerd zijn op referentiepunten van het EU ETS of vergelijkbare projecten. Projecten moeten er in ieder geval voor zorgen dat ze op basis van deze berekeningen minimaal 75% CO2-uitstoot vermijding weten te behalen.

Selectiecriteria:

  • Effectiviteit van het vermijden van broeikasgasemissies
  • Mate van innovatie
  • Levensvatbaarheid en volwassenheid van het project
  • Schaalbaarheid
  • Kostenefficiëntie (kosten per prestatie-eenheid)

Uiteindelijke subsidietoekenningen gebeuren ook in samenspraak met de lidstaten.

B Lof Innovatie Fonds

Aanmeldingsprocedure

De verwachting is dat de call rond juli opengaat, met een deadline in oktober.

Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen:

  • Expression of Interest: met een eerste beoordeling op projecteffectiviteit, innovatie en volwassenheidsniveau. Projecten die alleen aan de eerste twee criteria voldoen, komen mogelijk in aanmerking voor hulp bij projectontwikkeling.
  • Volledige aanvraag: waarbij projecten worden beoordeeld op alle criteria, inclusief schaalbaarheid en kostenefficiëntie.

‘Project Development Assistance’

Projectvoorstellen die nog niet ver genoeg gevorderd, maar wel goed scoren op innovatie en CO2-vermijding, kunnen in aanmerking komen voor Project Development Assistance (PDA). PDA ondersteunt op het gebied van planning, bedrijfsmodel, documentatie, financiële en juridische structuur enz. Projecten zullen een subsidie ontvangen van het Innovation Fund na de eerste fase van de aanvraagprocedure om hun kosten met betrekking tot projectontwikkeling te dekken, zoals het verbeteren en ontwikkelen van de projectdocumentatie, de haalbaarheidsbeoordeling, advies over de financiële en juridische structuur van het project en capaciteitsopbouw voor de projectvoorstander. Projecten zouden met hulp van PDA directe toegang tot de tweede fase van de aanvraagprocedure krijgen.

Engelstalig factsheet: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/innovation_fund_factsheet_en.pdf