Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
04 mrt. 2021

(kandidaat)Kamerleden zeggen steun toe aan regionale opgaven

Over minder dan twee weken zijn er verkiezingen. De afgelopen maanden is er vanuit Oost-Nederland gewerkt aan de campagne "Nederland slim benutten". Kijk op www.nederlandslimbenutten.nl voor meer informatie over deze campagne waar twee provincies, acht regio's en acht Economic Boards samen aan hebben samengewerkt de afgelopen maanden .

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Voor die opgaven zijn innovatieve oplossingen nodig. Die zijn te vinden in Oost-Nederland. Vanzelfsprekend ook in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen waar we werken vanuit vijf opgaven die sterke aanknopingspunten hebben met de #aktevanoost die vandaag wordt gepresenteerd. In het landsdeel Oost-Nederland regeert het gezond verstand en staan we met onze voeten in de spreekwoordelijke klei.

Kamerleden uit Oost-Nederland dienen het belang van alle Nederlanders en goede Naobers kijken altijd naar elkaar om. Vandaag wordt de "Akte van Oost" gepresenteerd tijdens de webcast "De Kracht van Oost". In deze talkshow/webast wordt de kracht van Oost-Nederland geïllustreerd aan de hand van actuele onderwerpen en wordt aandacht gevraagd voor de campagne van "Nederland slim benutten". De onderzoeken van "de Kracht van Oost 2.0 worden nader toegelicht en de "Akte van Oost' wordt gepresenteerd.

Deze "Akte van Oost" symboliseert de steun die de opgaven en oplossingen in Oost-Nederland krijgen vanuit politiek Den Haag de komende jaren. Er zijn meer thema's van groot maatschappelijk belang voor Oost-Nederland en er blijven politieke verschillen, maar dit is waar negen partijen elkaar nu vinden.

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wordt gewerkt aan vijf opgaven. Deze opgaven sluiten naadloos aan bij de #aktevanoost en de grote maatschappelijke opgaven waar we samen voor staan in Nederland. Per regionale opgave hebben (kandidaat)Kamerleden steun toegezegd voor:

1. Productieve regio: meer toegankelijkheid voor het MKB in fondsen, meer innovatiekracht in onze clusters, verduurzaming werklocaties en schone binnenvaart

2. Verbonden regio: inzet op snellere treinverbindingen met Duitsland en bereikbaarheid van de regio

3. Circulaire regio: EU coronaherstelfondsen voor verduurzaming gebouwen, investeringen in netcapaciteit en bijbehorende regelgeving, onderzoek naar warmtevoorziening agrarische ondernemers

4. Ontspannen regio: voor het landschappelijk raamwerk zijn we blij met toekomstige maatwerkaanpak stikstof per regio

5. Groene groei en verstedelijking: woningsbouwimpuls, stikstofruimte en inzet op plancapaciteit bij gemeenten en hun financiële positie