Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
07 nov. 2019

Korting op verhuurderheffing ook voor de Regio Arnhem Nijmegen

Het PFO Wonen heeft, met een brief namens de 18 gemeenten, bij de Kamercommissie BiZa aandacht gevraagd voor de voorgestelde verdelingssystematiek van de korting op de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

Korting op de verhuurderheffing tegen woningtekorten

Het Rijk geeft met een korting op de verhuurderheffing woningcorporaties en andere verhuurders een gerichte stimulans om sneller en meer betaalbare woningen te bouwen. Dankzij de extra middelen kunnen zij meer sociale en middenhuurwoningen gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande voorraad. Zoektijden in de sociale huursector worden hierdoor korter en mensen komen sneller aan een betaalbare woning. De maatregel heeft concreet tot doel om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. Vanzelfsprekend zou deze maatregel moet gelden voor die gebieden waar de druk op de woningmarkt het hoogste is.

Regio Arnhem Nijmegen gebied met hoogste woningtekorten

De regio Arnhem Nijmegen behoort met haar huidige tekort van 5800 woningen tot de woningmarktgebieden met de hoogste actuele woningtekorten. De regio Arnhem Nijmegen is op die ranglijst de vijfde woningmarktregio van Nederland. Het onlangs uitgevoerde regionale Woningbehoefteonderzoek wijst uit dat de urgentie ook op de langere termijn hoog is, waarbij de gemeente Nijmegen op plek 1 en de gemeente Arnhem op plek 10 komt te staan. Dit betekent dat tot 2030 er 3.400 tot 3.900 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden, waarvan het merendeel sociale huur of goedkope koop.

Wijziging van verdelingssystematiek

Volgens de huidige verdelingssystematiek, zoals voorgesteld in het Belastingplan 2020, komt de regio Arnhem Nijmegen niet in aanmerking voor een korting op de verhuurderheffing; de regio Arnhem Nijmegen wordt volgens deze systematiek niet als schaarste-gebied gedefinieerd. Gezien de opgave die de regio heeft, pleit het PFO Wonen voor een wijziging van de verdelingssystematiek. Zij stelt de Tweede Kamer voor om een andere objectieve grondslag voor de verdelingssystematiek te vinden. Bijvoorbeeld door de stimulans te geven aan de tien regio’s met de grootste woningmarktdruk.

Op maandag 11 november debatteert de Kamercommissie BiZa over de maatregel.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/verhuurderheffing

De brief kunt u ook nalezen.