Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
30 mei 2018

Meer dan € 100 miljoen gezamenlijke investeringen in de regio Arnhem-Nijmegen

De provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Arnhem hebben afgesproken om € 37 miljoen extra te investeren in de regio. Slechts een paar maanden nadat de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 2018-2019 is vastgesteld, staan er al weer nieuwe projecten klaar om toegevoegd te worden aan de rollende investeringsagenda. Sinds het Bestuursakkoord anderhalf jaar geleden is gesloten, hebben betrokken partijen inmiddels ruim € 100 miljoen vrijgemaakt.  

De investeringen worden gedaan langs drie programma’s, de zogenaamde iconen:

  • Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy
    Ruim € 2 miljoen nieuwe investeringen in het stimuleren van ondernemerschap in de sectoren health & hightech, in evenementen rondom health & energy (InScience Filmfestival) en het netwerk van samenwerkingspartners Arnhem Open/Arnhem Connect.
  • Bruisende binnensteden aan de rivier
    € 23,6 miljoen nieuwe investeringen in o.a. een investeringsregeling voor historische panden in de Arnhemse binnenstad, het bovengronds brengen van de Jansbeek op het Gele Rijders Plein in Arnhem en een brug over de Waalhaven om het Waalfront beter te verbinden met de binnenstad en de rivier.
  • Slimme duurzaamheid
    € 11,4 miljoen nieuwe investeringen in de energietransitie, onder andere in de tweede fase Routekaart energietransitie voor de 16 regiogemeenten en een onderzoek naar geothermie in Renkum en Nijmegen.

Regio in de top van Nederland

Ambitie van het in december 2016 gesloten Bestuursakkoord is om de regio Arnhem-Nijmegen in de top van Nederland te krijgen. De regio heeft alles in huis om dit waar te maken: onderwijs- en kennisinstellingen van wereldformaat, een hoogopgeleide en creatieve bevolking, innovatieve bedrijvigheid. Goede culturele voorzieningen en prima wonen met prachtige landschappen en steden maken een goed vestigingsklimaat compleet.

Steeds meer partners doen mee

Versterken, verrijken, verbreden is het motto van de Investeringsagenda voor 2018. Daarvan worden al mooie resultaten zichtbaar: steeds meer partners (regiogemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners) doen mee en investeren in de economische ontwikkeling van de regio.