Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
15 sep. 2020

Meer ICE's en geen goederen via spoor IJssellijn

Regio Arnhem Nijmegen maakt zich zorgen over de leefbaarheid in haar regio, nu het ministerie van IenW samen met andere partijen aan een Toekomstbeeld OV2040 werkt. Daarom stuurt de regio half juli een brief met haar wensen en zorgen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zo pleit de regio ervoor dat er meer ICE's via Arnhem gaan rijden en dat er geen goederen per spoor worden vervoerd over de IJssellijn.

In het plan Toekomstbeeld OV2040 werken het Rijk, provincies, regio’s, vervoerders en ProRail samen aan richtlijnen voor het openbaar vervoer en goederenvervoer in 2040. Dit plan is nu in voorbereiding. Waar het plan rekening mee moet houden, zijn de 60.000 nieuwe woningen die de regio Arnhem Nijmegen de komende jaren krijgt. Uiteraard wil de Regio Arnhem Nijmegen dat haar regio, inclusief deze nieuwe woningen, goed bereikbaar is op een duurzame manier, en tegelijk geen overlast ervaart van te veel goederenverkeer.

Wensen en zorgen

In een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft de Regio Arnhem Nijmegen haar wensen en zorgen voor het Toekomstbeeld OV2040 geuit. Te weten:

  • De ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt moet sneller, vaker en betrouwbaarder rijden. Al enkele jaren is Regio Arnhem Nijmegen, samen met de provincie Gelderland en het regionale bedrijfsleven, hierover in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De regio ziet dit graag in het Toekomstbeeld OV2040 terugkomen.
  • De regio pleit voor één hoogwaardige Oost corridor (route) naar Duitsland, in plaats van drie of vier. Via deze route kan op termijn ook een ICE van Amsterdam via Arnhem naar Berlijn rijden. Momenteel wordt er een derde spoor aangelegd tussen Emmerich en Oberhausen, waardoor zowel de snelheid (200 km/uur) als de hoeveelheid treinen rich­ting Duisburg/Düsseldorf kan verbeteren. De regio adviseert om de Oost corridor hierop aan te sluiten. Reizen tussen de regio en Duitsland wordt zo makkelijker en sneller. Bovendien is internationaal spoorvervoer een duurzaam alternatief voor niet-duurzaam vliegverkeer op relatief korte afstand.
  • Meer goederenvervoer per spoor via het tracé IJssellijn is volgens de regio onwenselijk. Het tracé IJssellijn loopt via Elst, Arnhem, Dieren, Deventer richting Duitse grens/Bad Bentheim. Meer goederenvervoer via deze route tast de leefkwaliteit in onze regio en van alle steden en dorpen langs dit hele tracé aan. Denk aan overlast van trillingen en geluid, en aan externe veiligheid. Onder andere langs deze route worden bovendien vele nieuwe woningen gebouwd in de komende jaren. Dit vraagt om nadere afstemming tussen de ministeries van BZK en I&W, maar ook om alternatieve tracés van het goederenvervoer naar Noord-Duitsland. Bijvoorbeeld via een geheel nieuw tracé langs de N18 of een alternatief in Duitsland.
  • Het station Nijmegen heeft een belangrijke regionale functie. De komende jaren moet er fors worden geïnvesteerd in het station en zijn omgeving. De regio wil graag dat de belangrijke hubfunctie van station Nijmegen ook wordt onderkend.
  • De regio vraagt aandacht voor het spooremplacement Arnhem Goederen, gesitueerd op een binnenstedelijke locatie. De eigenaren van dit emplacement, NS en ProRail, hebben beide ontwikkelingsplannen voor dit terrein. Dit terrein maakt echter ook onderdeel uit van de versnellingslocatie Arnhem Oost uit de Woondeal. De regio ziet binnenstedelijke emplacementen versus verstedelijkingsopgaven als een dilemma. Ze wil dit op korte termijn bespreken met de staatssecretaris, om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Ook omdat een vergelijkbare problematiek in Nijmegen speelt.