Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
15 dec. 2020

Meer ICE's via Arnhem naar Duitsland; welke economische kansen biedt dit?

De ICE tussen Amsterdam en Frankfurt - via Arnhem - is een onmisbare schakel voor het personenvervoer tussen Nederland en Duitsland. Regio, Rijk en NS willen dat deze ICE vaker én sneller gaat rijden. De regio onderzoekt daarom wat de aanwezigheid van de ICE betekent voor het bedrijfsleven en de onderzoeks- en onderwijssector en welke economische kansen er ontstaan als er meer ICE's via Arnhem naar Duitsland gaan rijden.

Veel reizigers tussen Randstad en Frankfurt maken gebruik van de ICE via Arnhem. Momenteel rijdt deze trein eens per twee uur; dat gaat één keer per uur worden als het aan Rijk, Regio en NS ligt. Daarnaast is er de wens dat treinen op deze verbinding op sommige stukken sneller gaan rijden: 160 km per uur. Het is belangrijk om treinreizen aantrekkelijker te maken ten opzichte van vliegreizen, om zo de gestelde klimaatdoelen te halen. Meer ICE's via Arnhem levert de Regio Arnhem Nijmegen bovendien economische kansen op.

Kennis- en handelsrelaties

Regio Arnhem Nijmegen heeft Buck Consultants International de opdracht gegeven de economische potentie van de ICE te onderzoeken. Concreet betekent dit dat Buck Consultants International het volgende onderzoekt:

  • welke (potentiële) kennis- en handelsrelaties zijn er tussen de regio Arnhem-Nijmegen en Duitse regio's; en tussen de regio Ede-Wageningen en Duitse regio’s;
  • wat is het belang van deze treinverbinding voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de ruime regio (ook de Randstad);
  • welke Duitse organisaties zijn in de regio Arnhem-Nijmegen en in de Randstad actief;
  • wat zijn de kansen voor vastgoedontwikkeling rond het station Arnhem bij meer ICE's;
  • hoe kan de regio al deze economische kansen benutten.

Ook bestaande databronnen

Met name in de sectoren Health, Hightech, Food en Energy zijn er veel organisaties die intensieve contacten hebben of gaan opbouwen met Duitse partners en vaak ook met partners in de Randstad. Deze relaties gaan we met het onderzoek in kaart brengen. Via gesprekken met bedrijven en kennisinstellingen in de regio wordt achterhaald of de grensoverschrijdende contacten in de toekomst toenemen. Bekeken wordt ook om welke Duitse regio's het dan specifiek gaat. Denk aan Rhein Ruhr, Midden-Duitsland (Frankfurt), Berlijn en Zuid-Duitsland (Stuttgart, München). En bij een goede overstap in Duisburg (of wellicht rechtstreeks naar Berlijn op termijn) komen ook Hamburg, Berlijn en andere Noord-Duitse steden binnen bereik.

Uiteraard worden ook bestaande databronnen bestudeerd. Zoals diverse studies over het vervoerpotentieel, maar ook onderzoeken naar de huidige reizigersaantallen op dit traject.

Naast Regio Arnhem Nijmegen zijn ook provincie Gelderland en VNO-NCW nauw bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek moet begin 2021 klaar zijn.