Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
12 mrt. 2020

Regio onderzoekt mogelijkheden vraagafhankelijk vervoer

Als regio vinden we het belangrijk dat álle inwoners zich kunnen verplaatsen met een vorm van (openbaar) vervoer. Dus ook inwoners van wijken en dorpen waar geen of nauwelijks een bus komt. Daarom zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om dit vervoer in te richten. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld ook een optimale afstemming met andere vervoersvormen over de weg, zoals het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer). Dit onderzoek is nodig omdat eind dit jaar de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit afloopt, waarin afspraken zijn gemaakt over deze basismobiliteit in Gelderland.

De afgelopen jaren heeft de regio Arnhem Nijmegen samen met de provincie Gelderland invulling gegeven aan zaken als regiotaxi, leerlingenvervoer en andere vraagafhankelijke vervoerssystemen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit. Eind 2020 loopt deze overeenkomst af. Voorbereidingen voor een nieuwe overeenkomst zijn nog in volle gang, en daarom wil de provincie de huidige overeenkomst met een jaar verlengen. Ook is de provincie gestart met het proces om te komen tot een nieuwe OV-concessie Rijn Waal.

Diverse verbindingen leggen

Als voorbereiding op een nieuwe overeenkomst zijn we als regio een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor een meer vraagafhankelijke vervoersoplossing naar wijken en (buiten)gebieden waar weinig of geen openbaar vervoer is. Hiervoor hebben we een ambtelijk kernteam geformeerd, waarin provincie Gelderland en de regio's Arnhem Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek gezamenlijk optrekken. Ook de regio Foodvalley heeft inmiddels aangegeven graag te willen aanhaken. In april willen we dit visiedocument opleveren, waarin het volgende belangrijk is:

  • We willen dat de diverse vormen van vraagafhankelijk vervoer - dus ook het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer) - zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.
  • We leggen de verbinding met aanpalende beleidsvelden zoals het stimuleren van ketenmobiliteit, realisatie van toegankelijke halten, P&R en MaaS.
  • Doel is een kwalitatief hoogwaardig en efficiënt (openbaar) vervoerssysteem waarmee iedereen zich binnen de regio zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief kan verplaatsen. Dus ook onze inwoners in buitenwijken en dorpen. Zo'n goed werkend vervoerssysteem is bovendien onmisbaar als we onze regio goed bereikbaar willen houden.

Meer informatie: Johan Leferink, j.leferink@regioan.nl en 06-52802170.