Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
19 dec. 2018

Nieuwe fietsambitie regio Arnhem Nijmegen vastgesteld: mooi resultaat!

In het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van 12 december 2018 is het ambitiedocument Samenwerkingsagenda Fiets vastgesteld. Het ambitiedocument bevat de ambities van de regio om door stimulering van het fietsgebruik en slimme fietsmaatregelen de bereikbaarheid en duurzaamheid van de regio Arnhem Nijmegen te verbeteren.

De Samenwerkingsagenda is de uitwerking van een van de 8 pijlers uit de Regionale Bereikbaarheidsaanpak, 'een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk'. Bijzonder is dat het rapport een product is van regionale samenwerking. Onder leiding van gemeente Arnhem als trekker is met een ambtelijke kopgroep van 5 gemeentes, naast Arnhem ook Overbetuwe, Rheden, Heumen en Nijmegen (de zogeheten kopgroep Fiets), het rapport tot stand gekomen. In het contactambtenarenoverleg zijn alle regiogemeenten geïnformeerd en geconsulteerd.

Een stevige ambitie op fiets is bittere noodzaak

De regio Arnhem Nijmegen is de economische motor van Gelderland. De bereikbaarheid van de Gelderse stedelijke regio is gebaat bij een forse inzet op duurzame mobiliteit. Zonder ingrijpen komt de stedelijke bereikbaarheid de komende jaren fors onder druk te staan. Deze waarschuwing horen we als regio regelmatig, en is bijna dagelijks zichtbaar op de weg.

De stedelijke regio Arnhem Nijmegen heeft een koplopersrol op fietsgebied binnen Gelderland en Nederland. In de laatste 10 jaar is samen met partners een hoogwaardig netwerk van bijna 100 km snelfietsroutes ontwikkeld waar we ontzettend trots op zijn. Dit was ook een van de redenen waardoor we in 2017 het internationale fietscongres Velo-city binnen onze regio hebben gehaald.

Het fietsnetwerk in de regio is niet af, en een nieuwe stap voorwaarts is nodig. De fiets kan een serieuze rol spelen bij het slim en anders reizen van forenzen. Zeker met de aanleg van meer comfortabele snelfietsroutes of verbeteringen aan fietsroutes waarmee forenzen een écht alternatief krijgen, om met de fiets, e-bike of speedpedelec te gaan. Of door het aanbieden van aansprekende en passende maatregelen voor fietsstimulering.

Regionale Fietsagenda 2019-2024

Op basis van het ambitiedocument komt de kopgroep Fiets in 2019 met een Regionale Uitvoeringsagenda Fiets voor 2019-2024, waarin de ambities concreet worden gemaakt in een programmering en maatregelen. Alle regiogemeentes worden geïnformeerd en betrokken bij de nieuwe plannen. Daarover volgt in 2019 meer informatie.

Lees hier het ambitiedocument en oplegnotitie zoals vastgesteld door Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

Mooi resultaat

Harriët Tiemens, voorzitter PFO, heeft vervolgens in het Vervoerberaad van 17 december het eerste exemplaar van het ambitiedocument 'Samenwerkingsagenda Fiets' van de Regio Arnhem Nijmegen aan gedeputeerde Conny Bieze overhandigd. Een mooi resultaat!