Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
16 apr. 2020

Nieuwe planning proces versterking regionale samenwerking

De gevolgen van de corona-crisis zijn ook merkbaar in het proces van de versterking van de regionale samenwerking. Het aanvankelijk voornemen van de stuurgroep om eind maart een finaal besluit te nemen over de eindproducten is in de gegeven de omstandigheden niet mogelijk gebleken. De derde radenbijeenkomst, die stond gepland op 23 maart, moest vanwege de corona-maatregelen worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor de geplande RegioOntmoet en de bijeenkomst met maatschappelijke partners.

De stuurgroep heeft nu besloten tot een aanpassing van het vervolgproces. Er wordt nu uitgegaan van agendering van de voorstellen in de colleges van B&W direct na het meireces en niet meer op 21 april a.s.

Nieuwe planning

De stuurgroep komt, zodra de corona-crisis dit toelaat, met een nieuwe planning voor de uitgestelde 3e radenbijeenkomst, de RegioOntmoet voor bestuurders en de bijeenkomst met maatschappelijk partners. Deze stappen zijn essentieel voor een zorgvuldige behandeling van de voorstellen voor de versterking van de samenwerking. De stuurgroep wil pas na deze bijeenkomsten verzoeken om haar voorstel te agenderen voor besluitvorming.

Dat geldt ook als dat zou betekenen dat dit september 2020 wordt. Over de planning zullen wordt de komende periode goed overleg gevoerd met de griffiers, de gemeentesecretarissen en de meedenkgroep van raadsleden.

Advies

De stuurgroep biedt haar advies nu al wel aan aan de 18 colleges. De colleges wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en deze ook voor kennisgeving door te geleiden naar de gemeenteraden. Op die manier wordt helderheid gegeven over de ontwikkeling van de voorstellen en wordt voorkomen dat deze maandenlang in een 'black box' blijven hangen.

Dit geeft de raden tevens de gelegenheid om bij de behandeling van de Voorjaarsnota/Kadernota in ieder geval een beeld te hebben van de inhoudelijke en financiële richting van de voorstellen. De gemeenteraden kunnen dan ook, zodra zich de wens en de mogelijkheid voordoet, de voorstellen agenderen voor een eerste behandeling in eigen huis. De stuurgroep biedt aan om hier, desgewenst, een bijdrage aan te leveren.

Uitwerking

De stuurgroep gaat intussen wel door met de afgesproken nadere uitwerking van de 5 opgaven op te pakken. Zoals aangegeven in de Contourennotitie zal er immers voor de behandeling van de begrotingen komend najaar een uitgewerkt voorstel van de 5 opgaven moeten liggen, waar de raden op kunnen intekenen. Concreet betekent dit dat we voor iedere opgave een bestuurlijke en ambtelijke verkenningsgroep zullen formeren. De colleges van B&W respectievelijk de gemeentesecretarissen zullen daarbij worden betrokken. Nader bericht hierover volgt.