Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
07 nov. 2019

NOVI: regio komt met unieke propositie

Het Rijk heeft de concept Nationale Omgevingsvisie Duurzaam perspectief voor onze samenleving gepubliceerd. Dit concept bevat een toekomstperspectief voor 2050. De NOVI kent 4 doelen: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde regio's en toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied. Het Rijk stelt voor zgn. NOVI-gebieden aan te wijzen. Gebieden waar de samenloop van verschillende nationale belangen en de omvang van de (boven) regionale opgaven maakt dat passende oplossingen een grotere uitdaging zijn.

De regio Arnhem Nijmegen heeft, samen met Foodvalley, de formele zienswijzeperiode, die liep tot 1 oktober jl., benut om met een propositie te komen. Dus geen zienswijze maar een bod! Een propositie met als titel Naar een groene metropoolregio, Arnhem Nijmegen Foodvalley als de 5e kroonjuweel van Nederland. De propositie is nadrukkelijk een uitnodiging aan het Rijk; de regio presenteert zich hiermee als NOVI-gebied. Basis hiervoor is Gezonde Groei die gekoppeld met onderliggende sectorale regionale beleidsdocumenten.

Met de ingediende propositie is een eerste stap gezet. Het wachten is nu hoe het Rijk hierop reageert. Het uitbrengen van het bod is een eerste stap. Onder aanvoering van 'bestuurlijk trekker' burgemeester Hoytink-Roubos van Overbetuwe, gaat de werkgroep verder aan de slag om de stevige ambitie verder inhoud te geven. De opzet van de inspirerende uitnodiging maakt dat dat de propositie ook gebruikt kan worden als bouwsteen voor actuele processen in de regio.

De gemeenteraden hebben afgelopen maand via hun colleges de regionale propositie Naar een groene metropoolregio, Arnhem Nijmegen FoodValley als 5e kroonjuweel van Nederland [lees de propositie] aangeboden gekregen.