Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
19 nov. 2018

Operatie Steenbreek ook in Doesburg

Na onder meer Nijmegen en Rheden doet ook Doesburg mee aan de operatie Steenbreek. Op 13 november jl. werd de overeenkomst getekend door wethouder Peter Bollen.

Het klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. Uit onderzoek bleek dat toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Daarom werd Operatie Steenbreek opgericht (www.operatiesteenbreek.nl).

In Nederland is het beleid ‘vasthouden, bergen, afvoeren.’ Het regenwater wordt eerst zoveel mogelijk lokaal vast gehouden, dan geborgen in oppervlaktewater of andere bergvoorzieningen, en pas als dit niet mogelijk is, wordt het regenwater afgevoerd. Operatie Steenbreek hoopt bij te dragen aan de bewustwording dat regenwater niet zomaar wordt afgevoerd naar het riool. Een groene tuin kan het water immers infiltreren in de bodem.

Doesburg

De capaciteit van het Doesburgse rioolstelsel is niet berekend op extreme hoosbuien. In de oude binnenstad is het riool nog een gemengd stelsel, waarbij het afvalwater samen met het regenwater naar de zuivering wordt geleid. Als er sprake is van overbelasting, wordt bij een gemengd stelsel het ongezuiverde afvalwater samen met regenwater gestort op het oppervlaktewater. Het aanpassen van het rioolstelsel op klimaatextremen zou echter zeer grote en dure riolen vereisen die het grootste gedeelte van de tijd onbenut worden en waar in de grond nog maar weinig plaats voor is. Daarom is het beter om het regenwater lokaal vast te houden.

Wethouder Bollen gaat er vanuit dat alle kleine beetjes helpen. Hij spoort particulieren aan om verstening van hun gronden tegen te gaan. Want 40% van het stedelijk gebied is in handen van particulieren.