Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Stand van Zaken nieuwe EU programmaperiode en Corona Recovery

02-07-2020

Het is veel in het nieuws: de EU is druk bezig met de onderhandelingen over de toekomstige EU-begroting (MFK) en de herstelplannen naar aanleiding van de Covid-19 crisis (Corona Recovery Plan). Er is veel aandacht voor de rol en inzet van Nederland hierin en of EU lidstaten giften of leningen krijgen, maar wat zit er allemaal in de voorgestelde plannen ter ondersteuning van de activiteiten in de Regio Arnhem Nijmegen?

Van-Boer-tot-Bord strategie gepubliceerd

29-06-2020

De Europese Commissie heeft onlangs de Van-Boer-tot-Bord-strategie gepresenteerd. Met deze strategie wil de Commissie de hele voedselketen van boer tot bord verduurzamen en hiermee de impact van de voedselproductie op het milieu en klimaat verminderen. Tegelijkertijd stelde de Commissie ook een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vast (ec.europa.eu/../eu-biodiversity-strategy-2030_nl) . Volgens de Commissie versterken de twee strategieën elkaar en brengen ze de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken.

Innovation Fund: EU subsidie voor energieinnovaties uit Arnhem Nijmegen

29-06-2020

In het kader van de EU Green Deal gaat rond de zomer 2020 het Innovation Fund open. Met het Innovation Fund wil de EU demonstraties van energieinnovaties ondersteunen. Het kan gaan om projecten over hernieuwbare energie, carbon capture use and storage, koolstofarme energie-intensieve industrie en energieopslag. In de projecten moet de technologie op de markt gebracht worden.

13 nieuwe eHubs in Arnhem en Nijmegen

29-06-2020

Vanaf maandag 15 juni zijn er 10 eHUBS in Nijmegen en 3 in Arnhem. Een eHUB is een verzamelplek waar verschillende elektrische vervoermiddelen staan die iedereen kan huren.

Regio Arnhem – Nijmegen en Foodvalley onderdeel van verkiezingscampagne ‘Nederland Slim Benutten’

25-06-2020

De provincies Gelderland en Overijssel slaan de handen ineen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Met de campagne ‘Nederland Slim Benutten’ wil Oost-Nederland laten zien welke mogelijkheden hier liggen. Ook streven ze naar een evenredige vertegenwoordiging uit Oost-Nederland in de nieuwe Tweede Kamer. De regio’s Arnhem – Nijmegen en Foodvalley maken beide onderdeel uit van de campagne. Arnhem - Nijmegen focust zich in de campagne op 'Ruimte voor grote transitie-opgaven' en 'Ruimte voor ontwikkeling van sleuteltechnologieën'. Regio Foodvalley zet in op 'Ruimte voor betaalbaar wonen' en 'Ruimte voor transitie van de landbouw'.

Energietransitie biedt interessante koppelkansen - enkele voorbeelden

23-06-2020

De aanleg van nieuwe zonnevelden, windparken en warmtenetten biedt alle aanleiding om de energietransitie samen met andere gebiedsopgaven op te pakken. Dit sluit aan bij het versterkingsproces dat nu in Regio Arnhem Nijmegen gaande is, waarin we streven naar integratie van verschillende beleidsterreinen. De doelstelling van zowel de Regionale Energiestrategie (RES) als de versterkingsagenda is om een groene circulaire metropool te realiseren waarin we in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Als we de benodigde maatregelen van beide met elkaar verweven kan over en weer versterking ontstaan.