Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

EU project: huisvuilwagen op waterstof in regio Arnhem Nijmegen

18-06-2019

In de regio Arnhem Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstofwagen is een resultaat van HECTOR: een samenwerkingsproject van 7 Europese steden, waaronder de gemeente Arnhem. SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) participeren in dit project.

Het project HECTOR investeert in het ontwikkelen, gebruiken en monitoren van huisvuilwagens op waterstof. In totaal gaan er zeven huisvuilwagens op waterstof rijden in zeven steden in vijf EU-landen. Eén van de steden is Arnhem. In Arnhem komt ook een waterstof vulstation te staan. Het doel van het project is aantonen dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing zijn om emissies in het Europese wegtransport te reduceren.

Regionale Energiestrategie bestuurlijk van start

05-06-2019

Colleges Regio Arnhem Nijmegen leggen concept-startnotitie voor aan raden

De colleges van B en W van zestien gemeenten hebben de concept-startnotitie van de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Arnhem Nijmegen besproken. Ze zullen dit startdocument vervolgens voorleggen aan hun gemeenteraden. De concept-startnotitie vormt het bestuurlijke startpunt van het proces om te komen tot een RES, een van de instrumenten om de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord te realiseren.

De regio als 'Climate Action Hero' bij Austrian World Summit

03-06-2019

Deelname Oostenrijkse klimaatconferentie Nijmegen / Bureau Brussel Regio Arnhem Nijmegen

In de klimaatverandering discussie is er veel aandacht voor plannen, strategieën en (inter)nationale afstemming. Maar (vaak langverwachte) concrete duurzame activiteiten vinden al plaats in steden & regio’s, waaronder de Regio Arnhem Nijmegen. Daarover ging de Austrian World Summit, georganiseerd in Wenen door Arnold Schwarzenegger’s R20 Regions of Climate Action en de Oostenrijkse overheid.

Harriët Tiemens mocht als wethouder van Nijmegen European Green Capital 2018 goede voorbeelden op het gebied van klimaat en energie presenteren bij deze high-level conferentie met ministers, presidenten, de secretaris-generaal van de VN en oa. Greta Thunberg en ‘Climate Action Hero himself’ Arnold Schwarzenegger. En op 29 mei heeft Arnout Smit van Bureau Brussel namens de regio deelgenomen aan een panel met oa. de stad Wenen, de AER, Energy Cities over regionale best practices in de energietransitie. Dit alles leidde tot voldoende aanknopingspunten voor Europese samenwerking!

PFO Duurzaamheid over de RES startnotitie

20-05-2019

Afgelopen woensdag 15 mei heeft een extra Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Duurzaamheid plaatsgevonden. Centraal op de agenda stond de concept startnotitie van de Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen. Dit is een strategie voor opwekking van grootschalige duurzame energie en een regionale structuur warmte binnen onze regio. Het doel is om een jaar na het sluiten van het Nationale Klimaatakkoord onze strategie tegelijkertijd met alle andere RES-regio’s aan te bieden aan het Kabinet.

Programma duurzame mobiliteit en bereikbaarheid heeft position paper Spoor gereed

14-05-2019

Op 1 maart 2019 is Johan Leferink met het programma duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid gestart om de regionale bereikbaarheidsaanpak te actualiseren en de positionering van de regio Arnhem Nijmegen te versterken. Het eerste resultaat ligt er: het position paper Spoor. Prioriteiten voor een kwaliteitsimpuls van spoor/knooppunten en verbetering van internationale verbindingen. Het spoornetwerk in de regio Arnhem Nijmegen is tenslotte de draaischijf van Oost Nederland!

Terugblik informatieavonden over de RES Arnhem Nijmegen

13-05-2019

Op 17, 18 april en 7 mei jl. hebben drie informatieavonden plaatsgevonden over de Regionale Energie Strategie (RES) voor de Regio Arnhem Nijmegen. Dank aan de gemeenten Duiven, Rheden en Berg en Dal voor hun gastvrijheid! In de eerste nieuwsbrief van de Regiegroep RES die ook aan de raden is verstuurd zijn de raden geïnformeerd over de stand van zaken rond het Klimaatakkoord en het regionale proces van de RES. (lees de nieuwsbrief).