Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Polis Conferentie 2020 over Duurzame Mobiliteit naar regio Arnhem Nijmegen

28-11-2019

De Europese Polis Conferentie 2020 over duurzame mobiliteit vindt op 2 en 3 december plaats in de regio Arnhem Nijmegen. Polis is het Europese netwerk van steden en regio’s op het gebied van duurzame mobiliteit, transport en innovatie. Twee dagen lang worden de meest nijpende onderwerpen op het gebied van stedelijke mobiliteit aangepakt. Polis heeft aan de regio Arnhem Nijmegen en aan provincie Gelderland gevraagd om samen de jaarconferentie te organiseren vanwege de duurzame en vooruitstrevende aanpak van mobiliteitskwesties in de regio.

Tweede radenbijeenkomst over de toekomst van de regionale samenwerking

19-11-2019

Op maandag 2 december is de tweede radenbijeenkomst voor de gemeenteraden in de Regio Arnhem Nijmegen over de toekomst van onze samenwerking. Alle raadsleden van de 18 regiogemeenten kunnen dan richting geven aan en grip krijgen op de vernieuwing van de samenwerking. Er wordt besproken welke ideeën er ontstaan en de dilemma’s die daarbij naar voren komen. Lees meer over deze bijeenkomst, de aanleiding en de achtergrond.

Duizenden betaalbare woningen nodig

08-11-2019

De Regio Arnhem Nijmegen heeft dringend behoefte aan meer betaalbare woningen, met name in de steden Arnhem en Nijmegen. Tot 2030 moeten er 3.400-3.900 woningen per jaar bijgebouwd worden, waarvan het merendeel sociale huur of betaalbare koop. Dat blijkt uit het Woningmarktonderzoek 2019, dat in opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen werd uitgevoerd.

Korting op verhuurderheffing ook voor de Regio Arnhem Nijmegen

07-11-2019

Het PFO Wonen heeft, met een brief namens de 18 gemeenten, bij de Kamercommissie BiZa aandacht gevraagd voor de voorgestelde verdelingssystematiek van de korting op de verhuurdersheffing voor woningcorporaties.

NOVI: regio komt met unieke propositie

07-11-2019

Het Rijk heeft de concept Nationale Omgevingsvisie Duurzaam perspectief voor onze samenleving gepubliceerd. Dit concept bevat een toekomstperspectief voor 2050. De NOVI kent 4 doelen: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde regio's en toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied. Het Rijk stelt voor zgn. NOVI-gebieden aan te wijzen. Gebieden waar de samenloop van verschillende nationale belangen en de omvang van de (boven) regionale opgaven maakt dat passende oplossingen een grotere uitdaging zijn.

Gefeliciteerd! IPKW is de duurzaamste werklocatie

04-11-2019

Tijdens het BT Event op donderdag 31 oktober werd bekend dat Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de onbetwiste winnaar is van de Circular Economy Award. IPKW heeft bewezen de meest circulaire werklocatie van Nederland te zijn.