Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu

Nieuws

Gevolgen coronacrisis voor proces versterking samenwerking

17-03-2020

Er zijn afgelopen zondag aanvullende maatregelen genomen in de landelijke aanpak van het Corona-virus. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het vervolg van ons regionale project daardoor anders zal verlopen dan gepland. Zo kan de Radenbijeenkomst van 23 maart niet doorgaan. Ook de ontmoeting van de colleges op 27 maart is geschrapt.

Terugblik PFO Duurzaamheid

17-03-2020

Op 11 maart 2020 stonden enkele actuele onderwerpen op de agenda. Zoals de gevolgen van duurzame energie-opwekking op brandveiligheid, maar ook de RES en de regionale routekaart. U leest het in dit artikel.

Update RES Regio Arnhem Nijmegen

16-03-2020

Na een aantal lokale ateliers over de opwek van elektriciteit uit zon en wind, was afgelopen week het eerste regionale atelier. Tijdens deze werkbijeenkomst is een totaalbeeld gegeven van de zoekgebieden in Regio Arnhem Nijmegen. Dat is door de stakeholders met enthousiasme besproken en becommentarieerd. In kleine groepen ging het over de wenselijkheid, onwenselijkheid, haalbaarheid en randvoorwaarden van de zoekgebieden. Met die uitkomsten gaat de werkorganisatie van de RES weer verder aan de slag. We gaan ze verwerken in een nieuwe kaart voor de zoekgebieden, die weer zal worden voorgelegd.

Terugblik PFO Economie

16-03-2020

Op 11 maart vergaderde het PFO Economie in Heumen. U vindt in dit artikel een overzicht van de onderwerpen die in deze vergadering zijn besproken.

100.000 spitsmijdingen in Nijmegen

13-03-2020

Al 100.000 keer kozen mensen er bewust voor niet met de auto in de Nijmeegse spits te rijden. Een mooi resultaat van ons project SLIMspitsen, onderdeel van Slim & Schoon Onderweg. Drie SLIMmespitsers werden daarom begin maart in het zonnetje gezet door wethouder Harriet Tiemens van Gemeente Nijmegen. Deze en andere deelnemers aan SLIMspitsen rijden buiten de spits, of pakken de fiets of e-bike.

Regio onderzoekt mogelijkheden vraagafhankelijk vervoer

12-03-2020

Als regio vinden we het belangrijk dat álle inwoners zich kunnen verplaatsen met een vorm van (openbaar) vervoer. Dus ook inwoners van wijken en dorpen waar geen of nauwelijks een bus komt. Daarom zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om dit vervoer in te richten. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld ook een optimale afstemming met andere vervoersvormen over de weg, zoals het doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer). Dit onderzoek is nodig omdat eind dit jaar de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit afloopt, waarin afspraken zijn gemaakt over deze basismobiliteit in Gelderland.