Menu

Nieuws

Regionaal Programma Werklocaties aangeboden

12-10-2017

Hoe houden wij de regio Arnhem-Nijmegen aantrekkelijk voor (de vestiging van nieuwe) bedrijven? Dat is de belangrijkste vraag die ten grondslag ligt aan het Regionaal Programma Werklocaties. In de afgelopen periode hebben de 19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen – allen vertegenwoordigd in het Portefeuillehoudersoverleg Economie – samen met de provincie Gelderland gewerkt aan de totstandkoming van het Regionaal Programma Werklocaties. Inmiddels is het Regionaal Programma Werklocaties gereed en aangeboden aan de regiogemeenten voor besluitvorming. Meer informatie over het Regionaal Programma Werklocaties en het besluitvormingsproces vindt u op de rpw-pagina.

Economische barometer

09-10-2017

De uitslag van de Economische Barometer is bekend.

Op weg naar een regionale bereikbaarheidsaanpak

28-09-2017

Bereikbaarheid is een absolute voorwaarde voor de economische positie van de regio Arnhem Nijmegen en het functioneren van de economische kerngebieden. Dit is onderschreven in het bestuursakkoord Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen/Gelderland. Hierbij ligt de focus op het samenwerken op drie icoonprogramma’s waarin bereikbaarheid een randvoorwaarde is. Parallel hieraan werken de 19 samenwerkende gemeenten in de regio aan het investeren in bereikbaarheid. Er wordt samengewerkt aan een regionale aanpak bereikbaarheid met als doel het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van de stedelijke regio Arnhem Nijmegen.

(lees verder onder de afbeelding)

Regio Arnhem Nijmegen genomineerd voor titel 'beste circulaire regio'!

16-08-2017

De titel 'Beste circulaire regio' wordt op 2 november 2017 toegekend aan één van de 14 genomineerde regio's. De Regio Arnhem Nijmegen is door de jury van de BT Circular Economy Award genomineerd.

17 gemeenten kopen elektriciteit lokaal en duurzaam in

10-07-2017

Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruik maken duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten. De bescheiden schaal keert terug: deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren. 

Nieuwe burgemeester van Arnhem

06-07-2017

De gemeenteraad van Arnhem heeft op maandag 3 juli 2017 na een extra raadsvergadering de heer Ahmed Marcouch aanbevolen als nieuwe burgemeester van Arnhem. De gemeenteraad hoopt dat de nieuwe burgemeester op 1 september 2017 kan worden geïnstalleerd.