Menu

Nieuws

Eindrapport evaluatie en advies aangeboden aan gemeenten

22-06-2017

Op 2 juni jl. heeft het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen de uitgevoerde evaluatie, na één jaar regionale samenwerking, besproken.

Gestart werd met een presentatie van de conclusies en aanbevelingen door de heren Keijsers en De Vijlder van het Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN). Vervolgens werd het Plan van Aanpak besproken dat, conform het eerdere procesbesluit, door het Voorzittersoverleg was opgesteld.

Bestuur Regio Arnhem Nijmegen bespreekt evaluatierapport en vervolgaanpak

08-06-2017

In een extra vergadering heeft het bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen de uitgevoerde evaluatie, na één jaar regionale samenwerking, besproken. 

Doorwerken aan de investeringsagenda Stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen

08-06-2017

Na het sluiten van het Bestuursakkoord over de investeringsagenda Stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen werken steden en regio hard aan de verdere invulling van deze rollende agenda. Hoe brengen we de agenda verder, concreter en in uitvoering? Soms zijn de resultaten al heel concreet. 

Werkbezoek Brussel Gemeentesecretarissen: "Hoe werk je in de regio zo samen dat je van Europese mogelijkheden gebruik kunt maken?"

18-05-2017

In de Regio Arnhem Nijmegen wordt op veel thema’s samengewerkt door de 19 gemeenten. Veel van die thema's staan ook op de Europese Agenda, bijvoorbeeld duurzame mobiliteit en energietransitie. Hoe speel je hierop in? Hoe richt je je samenwerking zo in dat je kennis en capaciteit bundelt om die (Europese) opgaven op te pakken? 

Dat was de centrale vraag van een werkbezoek op 11 en 12 mei aan Brussel met twaalf gemeentesecretarissen samen met de directeur van The Economic Board, de directeur van de  Provincie Gelderland en de secretaris van de Regio Arnhem Nijmegen.  

"The freedom of Cycling" Velo-city 2017

20-04-2017

De gemeenten Arnhem en Nijmegen zijn trots Velo-city 2017: The Global Cycling Summit te mogen organiseren. Van 13 tot 16 juni worden meer dan 1.500 deelnemers verwacht uit ca. 80 landen om deel te nemen aan het grootste fietscongres ter wereld.

(Lees verder onder de foto)

Voorbij de startblokken; de laatste meters

20-04-2017

De afgelopen weken vonden de laatste interviews plaats. Twee groepsinterviews, in Nijmegen en Westervoort, waren gepland voor de doelgroep raadsleden van alle 19 gemeenten. Ruim 20 raadsleden gaven gehoor aan de uitnodiging.