Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
20 mei 2019

PFO Duurzaamheid over de RES startnotitie

Afgelopen woensdag 15 mei heeft een extra Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Duurzaamheid plaatsgevonden. Centraal op de agenda stond de concept startnotitie van de Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen. Dit is een strategie voor opwekking van grootschalige duurzame energie en een regionale structuur warmte binnen onze regio. Het doel is om een jaar na het sluiten van het Nationale Klimaatakkoord onze strategie tegelijkertijd met alle andere RES-regio’s aan te bieden aan het Kabinet.

We zijn nu in de eerste fase aanbeland: de (concept) startnotitie. In de (concept) startnotitie RES Arnhem Nijmegen staan de uitgangspunten die we als regio hanteren om tot een (concept) bod te komen. Er staan afspraken in over de opgave, het resultaat, het proces, de planning, besluitvorming en participatie.

Het PFO Duurzaamheid heeft unaniem besloten om de concept startnotitie met een positief advies door te geleiden naar de eigen colleges van BenW en Raden. Uw College zal uw Raad vragen om direct vóór of direct ná het zomerreces te reageren op deze concept startnotitie. De reacties uit de Raden, samen met eventuele wijzigingen uit het ondertekende klimaatakkoord, kunnen worden meegenomen door de wethouders in het PFO Duurzaamheid na het zomerreces. Zo zorgen we samen voor een goed proces!

Naar verwachting vindt de ondertekening van het klimaatakkoord kort na de zomer plaats. Vlot daarna wordt de definitieve startnotitie aan de raden, Staten en AB’s ter vaststelling voorgelegd.

Wij zullen u de komende tijd op verschillende manieren informeren over de voortgang en de belangrijke momenten van de RES voor de Regio Arnhem Nijmegen. Daarnaast kunt u zich altijd laten informeren via uw eigen wethouder Duurzaamheid!