Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
26 sep. 2018

Regiodeal Gezonde Groei

"We hebben al een regiodeal en we willen graag het Rijk als partner"

Met dit motto heeft de Stuurgroep Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen een voorstel gedaan aanneemt Kabinet. Minister Schouten wil een regiodeal sluiten om met gerichte acties regio’s te helpen bij het vergroten van de brede welvaart en het zoeken van oplossingen voor economische, sociale en ecologische opgaven.

Regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen vragen het kabinet om gezamenlijk te werken aan her versterken van onze regio. In de regiodeal doen zij voorstellen voor ontwikkelingen in genoemde opgaven die goed zijn voor de regio, maar ook stevig bijdragen aan de nationale opgaven op die terreinen. In het voorstel wordt het Rijk uitgenodigd om bij te dragen en mee te doen aan vier concrete projecten en programma’s.

Eigen regiodeal

De regio Arnhem-Nijmegen sloot al eerder een eigen regiodeal waarin wordt samengewerkt op de thema’s arbeidsmarktbeleid, cultuur en vestigingsklimaat. Met dit bestuursakkoord en het investeringsprogramma wordt met steun van bedrijfsleven en kennisinstellingen de komende tien jaar een extra impuls gegeven aan de ruimtelijke economische structuur. Op dit moment investeren partijen al €100 miljoen, met de ambitie om dit te laten groeien naar €500 miljoen. De regio heeft met deze eigen ‘deal’ een belangrijker stap gezet naar ‘Gezonde Groei’ maar is blij dat het Rijk kansen biedt om concrete plannen meer impact te geven en kansrijke ideeën een noodzakelijk extra stimulans.

Lees de brochure.