Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
12 apr. 2017

Regiodeals

Een coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, IPO, VNG en G32 bepleit een nieuwe aanpak bij de formateur om de kansen én uitdagingen van verstedelijking op de agenda te zetten van het volgende kabinet. 

Zo moet er een kwart miljard euro per jaar worden vrijgemaakt voor regiodeals om Nederland te ontwikkelen naar één netwerk van onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden en vitale kernen. Ook willen de decentrale overheden en ondernemers met hun uitvoeringskracht bijdragen aan grote landelijke transities op het vlak van energie en klimaat, bereikbaarheid, digitalisering en wonen.

Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen, ondernemers en internationaal talent moeten regio’s zich beter van elkaar gaan onderscheiden, aldus de samenwerkende partijen, door zich toe te leggen op specialisaties die passen bij hun eigen kracht en DNA. Ze moeten komen tot een integrale en onderscheidende visie en actieagenda, die deelbelangen overstijgt. Dat vraagt om partnerschappen tussen rijk, medeoverheden en ondernemers. Een nieuw kabinet kan dit vormgeven door  regiodeals  op maat te sluiten met decentrale overheden en het lokale bedrijfsleven. In zo’n deal leggen medeoverheden en ondernemers vast hoe zij hun regionale economie gaan versterken. Het Rijk zorgt voor middelen en ruimte in regelgeving om de samenwerking en investeringen te faciliteren. De voorstellen zijn vastgelegd in de notitie Laat stad en regio bruisen – naar één stedennetwerk met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen.