Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
06 mrt. 2017

Regionaal Programma Werklocaties aan gemeenten aangeboden

Hoe houden wij de regio Arnhem-Nijmegen aantrekkelijk voor (de vestiging van nieuwe) bedrijven? Dat is de belangrijkste vraag die ten grondslag ligt aan het Regionaal Programma Werklocaties. In de afgelopen periode hebben de 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen – allen vertegenwoordigd in het Portefeuillehoudersoverleg Economie – samen met de provincie Gelderland gewerkt aan de totstandkoming van het Regionaal Programma Werklocaties. Inmiddels is het concept Regionaal Programma Werklocaties gereed en aangeboden aan de regiogemeenten voor reactie. De aanbiedingsbrief en het Regionaal Programma Werklocaties (inclusief de overige bijlagen) zijn hieronder te downloaden. 

Aanleiding Regionaal Programma Werklocaties

In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. Het regionale overaanbod staat nieuwe, gewenste ontwikkelingen in de weg. Landelijk is de zogeheten ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ van kracht. Deze bepaalt dat zolang er op regionale schaal een overaanbod van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor detailhandel) is er in principe niets nieuws ontwikkeld mag worden. Het bestaande (en in sommige gevallen verouderde en versnipperde) aanbod staat op deze manier economische groei en nieuwe ontwikkelingen in de weg.  

Regionale afstemming werklocaties noodzakelijk

Omdat dit grote gevolgen heeft voor de aantrekkingskracht van onze regio, hebben de 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen met de provincie Gelderland het initiatief genomen het regionale overaanbod terug te brengen. Daartoe is het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) opgesteld. Doel van het RPW is ruimte te creëren voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven door te zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod voor werklocaties. Het voorliggende RPW bevat voorstellen voor het in balans brengen van vraag en aanbod naar werklocaties, inclusief afspraken over monitoring, evaluatie en herijking. Het RPW is een programma voor zowel bedrijventerreinen, kantoren als perifere detailhandel.