Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
07 dec. 2016

Regionaal Programma Werklocaties - hoe staat het met de RPW?

Een te groot regionaal aanbod van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel) en té weinig vraag - dat moest wel tot een probleem leiden. Regionale economische ontwikkeling blijkt inderdaad belemmerd te worden door 'overaanbod'. Het vinden van een regionale oplossing is de uitdaging die de agenda van het Pfo Economie bepaalt.

Nu wordt regionale economische ontwikkeling belemmerd door het overaanbod; nieuwe plannen kunnen niet tot ontwikkeling worden gebracht omdat niet voldaan wordt aan de 'ladder voor duurzame verstedelijking'.

Omdat het weer in balans brengen van vraag en aanbod een regionaal vraagstuk is, hebben de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen (vertegenwoordigd in het Portefeuillehoudersoverleg Economie) medio 2015 het initiatief genomen te komen tot een herijking van het programma voor werklocaties. De afspraken die hiervoor gemaakt moeten worden, zullen uiteindelijk hun beslag krijgen in een Regionaal Programma Werklocaties.

Momenteel legt het onderzoeksbureau Ecorys de laatste hand aan een Bouwstenenrapportage en aan de beslispuntennotitie. U leest hierover meer in de raadsinformatiebrief. Wilt u geïnformeerd blijven? Houdt u dan de kalender in de gaten voor de informatiebijeenkomsten in januari en februari 2017.