Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
19 okt. 2020

Regionale agenda aangeboden aan 18 colleges voor besluitvorming

De stuurgroep Versterking samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen heeft de Regionale Agenda aangeboden aan de 18 colleges van de gemeenten.

Bij het aanbieden aan de 18 colleges van de visie op de Regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), de Contouren van de regionale agenda en de Gemeenschappelijke Regeling is door de Stuurgroep gemeld dat spoedig daarna de Regionale Agenda zou worden aangeboden. Over deze eerste set stukken hebben alle colleges op 6 oktober jl. een besluit genomen en deze vervolgens aangeboden aan de gemeenteraden.

De Regionale Agenda vormt de uitwerking van de 5 opgaven zoals deze zijn opgenomen in de Contouren van de regionale agenda. Inzet is dat alle 18 colleges op/uiterlijk 3 november a.s. besluiten over de Regionale Agenda waarna deze ook aan de gemeenteraad kan worden aangeboden om toegevoegd te worden aan de eerste set stukken. De Regionale Agenda is in te zien bij de actuele informatie over het versterkingsproces.

De versterking van de samenwerking heeft tot doel slagkracht te organiseren bij de grote opgaven die op de 18 gemeenten van de regio afkomen. Daarnaast is het tot stand brengen van een transparante en democratisch gelegitimeerde regionale besluitvorming een belangrijke doelstelling. Bovendien kan een samenwerkende regio zich veel beter profileren en positioneren richting Den Haag en Brussel.

De gemeenteraden zijn verzocht dit jaar te besluiten over de voorstellen voor de versterking van de regionale samenwerking. Als de 18 gemeenten instemmen is de start van de versterkte samenwerking voorzien op 1 januari 2021.