Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
05 jun. 2019

Regionale Energiestrategie bestuurlijk van start

Colleges Regio Arnhem Nijmegen leggen concept-startnotitie voor aan raden

De colleges van B en W van zestien gemeenten hebben de concept-startnotitie van de Regionale Energiestrategie (RES) Regio Arnhem Nijmegen besproken. Ze zullen dit startdocument vervolgens voorleggen aan hun gemeenteraden. De concept-startnotitie vormt het bestuurlijke startpunt van het proces om te komen tot een RES, een van de instrumenten om de doelen uit het ontwerp-Klimaatakkoord te realiseren.

Het Rijk heeft alle dertig regio’s, waaronder Arnhem Nijmegen, gevraagd om een RES op te stellen. Die moeten er samen voor zorgen dat het CO₂-reductiedoel uit het Klimaatakkoord haalbaar is. “We gaan voor een ambitieus document, maar het moet ook realistisch zijn”, aldus wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder van Overbetuwe. De Beuningse wethouder Piet de Klein is blij met het document. “Deze startnotitie geeft voor iedereen meer duidelijkheid.”

Van, voor en door de regio

Een belangrijk uitgangspunt in het opstellen van de RES voor de regio Arnhem Nijmegen is dat deze van, voor en door de regio is. “Participatie is enorm belangrijk in dit proces”, benadrukt de Rhedense wethouder Dorus Klomberg. “Het is een gezamenlijk regionaal proces dat de overheden met elkaar ingaan, samen met maatschappelijke partners en inwoners.” In de Regio Arnhem Nijmegen zijn dat de provincie Gelderland, de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Rivierenland en de gemeenten Doesburg, Rheden, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Renkum, Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Druten, Beuningen, Nijmegen, Berg en Dal, Heumen en Wijchen. Zij doen dit in samenwerking met netwerkbedrijf Alliander en in draagvlak met regionale (zoals terreinbeherende organisaties, energiecoöperaties, bedrijfsleven) en lokale stakeholders (inwoners, wijkverenigingen en platforms e.d.).

Gezamenlijke keuzes

De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. De RES is ook een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen (overheden en maatschappelijke organisaties) te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES. Tot slot is de RES een product waarin staat beschreven welke strategie de RES-regio hanteert om lokale/regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. De verwachting is dat het Klimaatakkoord er na de zomer is, daarna hebben de dertig regio’s een jaar tot anderhalf jaar om tot een eindbod te komen.

Kijk voor meer informatie over de RES op https://regionale-energiestrat...

of https://www.regioan.nl