Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
28 mrt. 2019

Regionale Energiestrategie (RES)

In 2019-2020 gaan alle 30 regio's in Nederland, waaronder de Regio Arnhem Nijmegen, aan de slag met de Regionale Energiestrategieën (RES). Dit betekent dat alle overheden en stakeholders samen in beeld gaan brengen wat onze regionale mogelijkheden en ambities zijn ten aanzien van warmtenetten en opwek van duurzame energie. Onze regio heeft al een goede traditie als het gaat om duurzaamheid en we gaan dat nu zeker óók nu voortzetten! In het bestuurlijke overleg in de regio (op 27 maart 2019) is met betrekking tot dit onderwerp nogmaals uitgesproken dat de Regio Arnhem Nijmegen haar steen wil bijdragen aan de landelijke opgave.

De Regio zorgt voor een energiestrategie die past bij onze regio, namelijk ”van, voor en door de Regio!” waarbij onze samenwerking centraal staat. Het vertrekpunt daarin is de Gelderse doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030. Uitgaande van een Nationaal Klimaatakkoord in mei, zullen de colleges van B & W voor het zomerreces een startdocument aan hun Raden voorleggen. Dit startdocument vormt het bestuurlijke startpunt van het proces om te komen tot een Regionale Energiestrategie voor Arnhem Nijmegen. In april en mei worden in de regio drie informatieavonden georganiseerd waarin raadsleden nader zullen worden geïnformeerd over de RES en de wijze waarop de regio hier invulling aan wil geven.

Meer weten? Dit zijn enkele interessante websites:

www.regionale-energiestrategie.nl

www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/