Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
20 feb. 2020

Regionale wensen nieuwe aanbesteding openbaar vervoer

De huidige concessie openbaar vervoer in onze regio loopt af in december 2022. Een nieuwe aanbesteding wordt door de provincie Gelderland (als concessieverlener) op dit moment voorbereid. Met het document 'Regionale inbreng Programma van Eisen OV-concessie Rijn Waal' sorteert de regio voor op het provinciale Programma van Eisen richting de inschrijvende partijen.

De huidige concessie openbaar vervoer is 'de groenste concessie van Nederland', met de minste CO2-uitstoot per reizigerskilometer. Deze bijzondere positie willen we als regio met de nieuwe concessie Rijn Waal verder verstevigen.

Begin februari hebben wij Gedeputeerde Staten van Gelderland per brief gevraagd om onze wensen te omarmen en mee te nemen in het Programma van Eisen. Het gaat in dit document nadrukkelijk niet om eisen die wij als regio stellen aan de provincie, maar om eisen die we opgenomen zouden willen zien in het Provinciale Programma van Eisen richting de inschrijvende partijen. Onze kernpunten zijn:

Inclusief en toegankelijk OV

De regio streeft naar een inclusief openbaar vervoerssysteem. Oftewel een systeem dat voor iedereen beschikbaar en bereikbaar is, ongeacht nationaliteit, fysieke of mentale toestand, sociaal-economische status of financiële daadkracht. Bijvoorbeeld dat het OV toegankelijk en begrijpelijk is voor buitenlanders en Nederlanders met een migratie-achtergrond. Maar bijvoorbeeld ook dat provincie, gemeenten en regio samen zorgen voor specifieke abonnementen voor personen met een zwakke financiële draagkracht.

Integraal en evenwichtig OV-netwerk

De regio streeft naar een integraal en evenwichtig OV-netwerk. De regio schikt zich daarbij aan de lijnindeling die de provincie voorschrijft en past daar de eigen indeling op toe op basis van het Toekomstbeeld Stedelijk OV Regio Arnhem Nijmegen. We willen voldoende capaciteit van bussen en goede informatievoorzieningen.

Duurzame mobiliteit OV

De regio streeft naar duurzaam en volledig uitstootvrij openbaar vervoer en ziet meekoppelkansen voor andere duurzame mobiliteitsvormen. Daarnaast vraagt de regio aandacht voor de bijbehorende laadinfrastructuur. Wij willen graag samen met de provincie en onze regiogemeenten op korte termijn hiervoor een plan van aanpak opstellen. De regio staat positief tegenover de inzet van trolley 2.0, In Motion Charging (bussen met batterijen die tijdens het rijden worden opgeladen) en waterstof.

Monitoring en open data

Als laatste ziet de regio kans in het toepassen van moderne applicaties, zoals Mobility as a Service (MaaS) en Open Data. Dankzij deze data hebben gemeenten en provincie continu inzicht in onder andere het haltegebruik per dag, aantallen instappers en de bezetting van tussenhalten; afgezet in spits- en daluren. Dit inzicht helpt het verbeteren en bijsturen van het OV gedurende de concessie.

Meer lezen? Bekijk dan deze documenten.

Regionale inbreng Programma van Eisen OV-concessie Rijn Waal

Bijlage Regionale inbreng Programma van Eisen

Bus