Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
15 apr. 2020

​RES en coronavirus

Het traject van de Regionale Energiestrategie is een aaneenschakeling van bijeenkomsten met stakeholders, bestuurders en ambtenaren. De uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen zijn van grote invloed op het RES-proces. De situatie heeft ertoe geleid dat één bijeenkomst is verplaatst en dat alle andere bijeenkomsten nu online plaats vinden. De online technieken bieden vooralsnog voldoende mogelijkheden om alle belanghebbenden goed bij het traject te betrekken. Een en ander vraagt natuurlijk wel om extra inspanning van iedereen.

Uitstel

Het Nationaal Programma RES heeft alle 30 RES-regio's uitstel verleend. Het indienen van het concept bod is verplaatst van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Regio's mogen kiezen of ze een ondertekend concept bod indienen op 1 juni of een voorlopig concept bod dat nog niet getekend is. Het Planbureau voor de Leefomgeving voert in de zomer een kwalitatieve analyse uit. Het moment van indienen van het eindbod is verschoven van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021. Dat geeft alle regio's vier maanden extra ruimte. De regio AN zet deze tijd vooral in op participatie met de raden en de omgeving.

Atelier 23 april: warmte en nieuwe kaart zoeklocaties zon en wind

Op 23 april is een atelier gepland. Er staan dan twee onderwerpen op de agenda: warmte en de kaart 'potentiële zoeklocaties zon en wind'. Voor het onderwerp warmte zullen we het aangepaste kaartmateriaal en de inmiddels uitgewerkte warmteparagraaf aan de deelnemers voorleggen. Ook kijken we naar het vervolgtraject waarin we de Regionale Structuur Warmte verder uitwerken voor het eindbod. De laatste update van de kaart 'potentiële zoeklocaties zon en wind' ligt 23 april ook op tafel. Met de deelnemers wordt besproken welke zoeklocaties realistisch zijn voor het scenario tot 2030 en welke locaties meer uitwerking vragen en doorgeschoven worden naar de periode 2030-2050. Het resultaat van dit atelier is bepalend voor het onderdeel elektriciteit in het concept bod.