Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
14 apr. 2020

Routekaart energieneutrale regio

In het kader van de Routekaart energieneutrale regio Arnhem Nijmegen 2050 worden 3 regionale projecten uitgevoerd. We geven graag de stand van zaken door.

Bewustwording in gebouwde omgeving

In de Regio Arnhem Nijmegen voert Kantar (voorheen Nipo) een enquête uit om inzicht te krijgen in het gedrag van de inwoners waar het gaat om verduurzamen en de energietransitie. Zij worden aangestuurd door projectleider Avalon Advies die weer wordt aangestuurd door Ron Josten (werkorganisatie Druten Wijchen) en Karin Komdeur (werkorganisatie RES). De resultaten zijn binnen en worden momenteel geanalyseerd.

Verduurzaming bedrijventerreinen

We zetten in op het versterken van de ‘driehoek’ overheid, ondernemers en lokale organisatie. Het uitgangspunt is het opschalen van best practices op basis van landelijke als regionale aanpakken, waarbij de zogenaamde “early majority” moet worden gemobiliseerd. In de afgelopen weken heeft projectleider Over Morgen interviews gehouden met verschillende partijen om inzicht te krijgen in de best practices en aandachtspunten bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Er is gesproken op zowel landelijk als regionaal niveau: TNO, Solar Valley Waalwijk, Energieplatform Alkmaar, Kraaiven en Vossenberg Tilburg, Innofase Duiven, Bijsterhuizen/Wijchen, 7Poort Zevenaar, ODRN, STAB en Gelderse Liemers Alliantie. De komende week worden de laatste gesprekken gevoerd met IPKW, TPNWest en ECUB. De uitkomsten van de interviews en deskresearch worden opgenomen in beknopte factsheets die de basis vormen voor de volgende fase van het onderzoek: het opstellen van een aanpak voor verduurzaming van bedrijventerreinen voor specifiek de regio Arnhem-Nijmegen. We werken toe naar een interactieve webinar met vertegenwoordigers van gemeenten in de regio medio mei – begin juni waarin de concept-aanpak wordt behandeld voor feedback.

Duurzaam Inkopen

Arlette van Rugebregt is ingehuurd als projectleider voor het project “Duurzaam/circulair inkopen”. Zij wordt aangestuurd door Rene Holslag, Ans van Oostrum, Geert Hendriks en Patrick Aelmans. Door betrokkenheid van Geert vindt afstemming plaats met het regionaal project circulariteit in GWW sector. Op 28 november 2019 vond kick off bijeenkomst plaats in Renkum. Joa Maouch is bestuurlijk trekker. Op 26 maart is de bijeenkomst ter introductie van circulair inkopen vanwege het corona-virus afgelast. Een nieuwe datum wordt gezocht.