Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
22 apr. 2020

RPW: Voornemen vermindering bedrijfskavels ingetrokken

De regiogemeenten en provincie Gelderland stoppen met schrappen van bedrijfskavels om overaanbod in de regio Arnhem-Nijmegen tegen te gaan. Mede omdat in 2019 veel bedrijventerreinen zijn verkocht, ontstaat er enige ruimte voor nieuwe.

Aanbod in balans brengen

Begin 2018 spraken gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen af om geen nieuwe werklocaties toe te staan. Er was sprake van overaanbod. Daarnaast lagen verschillende bedrijventerreinen er nogal versnipperd bij. Daarom is het huidige aanbod in balans gebracht met de vraag naar locaties. Ook sprak de Regio Arnhem-Nijmegen af om de economische ontwikkelingen jaarlijks te volgen, om waar nodig bij te kunnen sturen. Eigenaren hadden tot 1 januari 2021 de tijd om hun kavel uit te geven/te verkopen, daarna zou de werkbestemming voor een aantal werklocaties komen te vervallen. De afspraken werden vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en door de provincie Gelderland vastgesteld.

Lange termijn

Met name in 2019 zijn flink meer bedrijventerreinen uitgegeven. Het overaanbod is grotendeels teruggedrongen. Nieuwe ramingen laten bovendien een positieve lange termijnverwachting voor bedrijventerreinen zien. Gedeputeerde Peter Kerris: “Deze cijfers zijn opgesteld vóór het uitbreken van COVID-19. We bevinden ons nu plots in een spannende en onzekere periode die veel vergt van ondernemers. We zullen de vinger aan de pols blijven houden en voorzichtig bezien wat t.z.t. de mogelijkheden van ondernemers zijn.”

Kantoorparken

Op centrumlocaties in Arnhem en Nijmegen is de relatief hoge vraag naar kavels voor kantoren onveranderd gebleven. Op de meeste kantorenparken elders en locaties voor perifere detailhandel zoals bouwmarkten en tuincentra is nog wel sprake van enig overaanbod. Daar neemt Regio Arnhem-Nijmegen op een later tijdstip een besluit over.

Arnhems wethouder en voorzitter van het regionaal portefeuillehouders overleg economie Jan van Dellen laat weten: “Het is mooi dat we er als regio in zijn geslaagd om in goed overleg tot een aanpassing van de bestaande afspraken te komen. Het tekent de goede sfeer en bereidheid om samen te werken op economisch gebied in deze regio. Iets wat we in deze tijden van de coronacrisis, maar zeker ook daarna nodig blijven hebben. Ik heb daar in ieder geval het volste vertrouwen in.”

Herziening Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Het gezamenlijke voornemen van regio en provincie is nu om de Ruimtelijke Uitwerking gedeeltelijk in te trekken en het RPW te herzien. Hierin worden spelregels opgenomen voor nieuw aanbod van bedrijfskavels. Een van de voorwaarden is dat nieuwe initiatieven alleen mogelijk zijn als er aantoonbare vraag is en het op andere locaties niet passend is. Naar verwachting zal er eind 2020 door alle 18 betrokken gemeenteraden over besloten worden.