Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
05 jan. 2021

Ruimte voor grote logistieke bedrijven in regio

Er is ruim veertig hectare grond beschikbaar in de regio om grote logistieke bedrijven (XXLlogistiek) te kunnen huisvesten. Dat blijkt uit het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 dat door de portefeuillehouders Economische Zaken uit de regio Arnhem-Nijmegen ter besluitvorming wordt voorgelegd aan zeventien gemeenteraden van de regio. Voorgesteld wordt om 12,5 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het logistieke knooppunt De Grift in Nijmegen. Daarnaast wordt voorgesteld 20 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van DocksNLD in Montferland dat onderdeel uitmaakt logistieke knooppunt Emmerich, Montferland, Zevenaar.

De overige beschikbare ruimte voor grote logistieke bedrijven, ruim 10 hectare, wordt pas vrijgegeven na een evaluatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) dat gepland staat voor 2022.

Voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Jan van Dellen is verheugd dat het herziene RPW door de regio is vastgesteld: "Toen we afgelopen jaar met elkaar constateerden dat er na jaren van krimp er weer ruimte ontstond om gronden voor bedrijventerrein uit te geven, was het nodig om met elkaar nieuwe afspraken te maken. Met deze voorstellen spelen we, ook op de lange termijn, in op de ruimtevraag van bedrijven en scheppen daarmee goede voorwaarden voor een groei van de werkgelegenheid. De regio Arnhem Nijmegen blijft daardoor aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen."

Invloed Corona op het RPW

De prognose van de ruimtevraag op werklocaties is gebaseerd op een lange termijn perspectief op de economische ontwikkeling van Nederland en in het bijzonder de regio Arnhem-Nijmegen. In het lange termijn perspectief zijn ook periodes van laagconjunctuur meegenomen. De economische krimp als gevolg van de coronacrisis geeft daarom geen aanleiding om aan de onderliggende berekeningen en daarmee de afspraken in het RPW te tornen.

Arnhem-Nijmegen, Groene metropoolregio

Uitgangspunt van het RPW is de regionale visie Arnhem-Nijmegen, Groene metropoolregio, waarin wordt gestreefd naar een gebalanceerde economische ontwikkeling, met daarin ruimte voor landschap, duurzaamheid en een ontspannen leefkwaliteit. Werklocaties spelen hierin een belangrijke rol en kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren bij het aangaan daarvan, waarbij het RPW met name aansluit op de opgave Productieve regio. In het RPW zijn daarom per onderdeel, te weten bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandelsgebieden, afspraken opgesteld om te komen tot een duurzame invulling.

Kantoren en grootschalige detailhandel

Waar er voor bedrijventerrein dus wat extra ruimte wordt gevonden, geldt dat nog niet voor kantoren. Hoewel het overaanbod is teruggedrongen is er nog steeds sprake van overaanbod. Dat betekent in de praktijk dat uitsluitend op centraal stationslocaties in Arnhem en Nijmegen ruimte is om extra kantoorruimte te realiseren. Naast deze twee plekken worden de stations Arnhem Velperpoort, Arnhem Zuid, Elst Centraal, Heijendaal en Nijmegen Lent als potentiële overlooplocaties aangewezen indien rondom Nijmegen Centraal en Arnhem Centraal onvoldoende kantoorruimte gerealiseerd kan worden. Voor grootschalige detailhandel op bedrijventerreinen geldt nog steeds dat er een overaanbod is. Hier komt dus geen extra ruimte voor in het RPW.

Vervolg

Het door de regio vastgestelde RPW wordt nu via de colleges van de deelnemende regiogemeenten aangeboden aan de gemeenteraden. Na besluitvorming in de gemeenteraden, dat gepland is voor het eerste kwartaal van 2021, wordt het RPW aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Als deze instemt met het plan wordt het RPW een belangrijke toetsingsinstrument voor ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.


Lees meer over de RPW.