Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Sluit notificatie
Menu
21 jun. 2019

Ruimtelijke Uitwerking Regionaal programma werklocaties (RPW) vastgesteld.

De gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen hebben in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) afspraken gemaakt over bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel (PDV). Doel van deze afspraken is het terugdringen van het huidige overaanbod aan werklocaties in onze regio om zo weer balans te brengen in vraag en aanbod. Dit is een voorwaarde voor nieuwe uitgifte op meer geschikte locaties. Op 6 februari 2018 stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS) het RPW vast. Samen met de regio werkte de provincie aan de uitvoering van de gemaakte afspraken. Op 4 juni 2019 heeft GS de Ruimtelijke Uitwerking vastgesteld.

Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties Regio Arnhem Nijmegen

Na vaststelling van het RPW, is bepaald op welke kavels de bedrijfs-, kantoor- of PDV-bestemming vervalt. Het resultaat staat in de Ruimtelijke Uitwerking Werklocaties regio Arnhem Nijmegen. In deze ruimtelijke uitwerking is per gemeente uitgewerkt op welke kavels de bestemming verandert. GS heeft deze Ruimtelijke Uitwerking 4 juni 2019 vastgesteld. Hiermee zet het college een eerste stap in de uitvoering van het RPW. De Ruimtelijke Uitwerking vindt u onder het kopje ‘documenten’ onderaan deze pagina.

Zienswijzen

Het concept van de Ruimtelijke Uitwerking heeft vanaf maandag 11 februari 2019 tot en met zondag 24 maart 2019 digitaal ter inzage gelegen. Er zijn 41 zienswijzen op de concept-uitwerking ingediend. De reacties op de zienswijzen zijn verwerkt in de reactienota. GS heeft de ontvangen zienswijzen betrokken bij de vaststelling van de Ruimtelijke Uitwerking Arnhem Nijmegen.

Hoe verder?

In het RPW is afgesproken dat de locaties waar de huidige bestemming komt te vervallen nog tot uiterlijk 1 januari 2021 kunnen worden uitgegeven en ontwikkeld. Daarna komt de betreffende bestemming daadwerkelijk te vervallen. Hiervoor wordt een aparte procedure doorlopen (wijziging bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan). Bij het wijzigen van de bestemming is er mogelijkheid om bezwaar te maken. Belanghebbenden worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Contact

Hebt u een vraag of wenst u meer informatie over het project of de procedure? U kunt contact opnemen met het Provincieloket, 026 359 99 99.

Achtergrondinformatie / documenten